Sveg (Z)

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Z1863 Sveg.png

Sveg är en tidigare församling och ingår sedan år 2006 i den då bildade Svegsbygdens församling i Härnösands stift, Härjedalens kommun, landskapet Härjedalen, Jämtlands län. Centralort och kyrkort är f.d. köpingen Sveg, belägen vid Ljusnan. Församlingen gränsade till Lillhärdals, Linsells, Rätans, Vemdalens och Älvros församlingar i Jämtlands län, samt Hamra församling i Gävleborgs län.

Socken-/Församlingsbeskrivning

Svegs församling har spridda byar av större typ längs Ljusnan samt i markanta höjdlägen. De bebyggda platserna omges av skogsmarker som är såväl vidsträckta som höglänta. Församlingen är Härjedalens mest folkrika och ligger kring vattendragen Ljusnan, Veman och Härjån.[1] Nuvarande kyrka i sten färdigställd år 1847.

Historik

Sannolikt Härjedalens äldsta församling. Omkring 1400 utbrutet Hede, 1407 utbrutet Lillhärdal, 1466 utbrutet Överhogdal, mellan 1566 och 1588 utbrutet Älvros, 1798, utbrutet Linsell. 2006 sammanslaget med Lillhärdal, Linsell och Älvros till Svegsbygdens församling.

Geografiska platser

Byar: Byheden, Byn, Bynoret, Byvallen, Duvberg, Glissjöberg, Herrö, Knätten, Mosätt, Nilsvallen, Remmet, Risbrunn, Siksjön, Sundsätt, Ulvkälla, Ytterberg, Äggen, Överberg. Nuvarande tätorten Sveg (f.d. municipalsammhället Svegsmon, f.d. Svegs köping).

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: Tidsperiod/Namn för Pastorat
Kontrakt: -1922 Jämtlands södra kontrakt,
1922- Härjedalens kontrakt
Kyrklig samfällighet:
Stift: -1645 Trondheims stift i Norge,
1645-1660 Uppsala stift,
1661- Härnösands stift.
Fögderi: -1883 Härjedalens fögderi,
1884-1970 Jämtlands södra fögderi,
1971- Östersunds fögderi
Länsmansdistrikt: -1917 Svegs länsmansdistrikt
Landsfiskalsdistrikt: 1918-1964 Svegs landsfiskalsdistrikt
Polisdistrikt: Tidsperiod/Namn för Polisdistrikt
Åklagardistrikt: Tidsperiod/Namn för Åklagardistrikt
Kronofogdedistrikt: -1883 Kronofogden i Härjedalens fögderi,
1884- Kronofogden i Jämtlands södra fögderi
Län: 1645-1654 Hudiksvalls län,
1655-1762 Västernorrlands län,
1762-1810 Gävleborgs län,
1810- Jämtlands län
Härad: Förekom inte i Härjedalen
Tingslag: -1947 Svegs tingslag, 1948- Sveg och Hede tingslag
Domsaga: 1680-1811 Jämtlands domsaga,
1812-1878 Södra Jämtlands domsaga,
1879- Härjedalens domsaga
Kommun: 1863-1966 Svegs kommun/landskommun,
1936-1973 Svegs köping,
1974- Härjedalens kommun
Landskap: Härjedalen.
Militär indelning: Saknas. Omfattades inte av det militära indelningsverket.

Digitalt material

Tryckt litteratur

 • Bertilsson, Olof (2006). Olof Bertilssons kyrkobok : förd i Sveg och Offerdal 1636-1668 (utarb. av S. Hellström, C. Kalin). Östersund: Jämtlands läns fornskriftsällskap.
 • Granberg, Einar (1938). Rems- och Gammelskogargubbar. Sundsvall: Sundsvalls Tidning.
 • Grönlund, Monica (2000). Två byar: en annan historia : samtal med Glissjöbergs och Mosätts befolkning : ett EU-projekt under Glissjöberg och Mosätts byalag. [Sveg]: [Svenska vyer].
 • Holm, Olof, Hansson, Georg & Kalin, Christer (red.) (2016). Böter och fredsköp: Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645. Östersund: Jämtlands läns fornskriftsällskap. [1]
 • Modin, Erik (1949). Härjedalens ortnamn och bygdesägner (3:e tillökade och ill. uppl.). Sveg: Söderquist.

Arkivalier

Kyrkoarkivalier

Kyrkoarkivet förstördes vid prästgårdens brand år 1870.[2] Enligt ett skriftligt intygande år 1751 av pästerskapet fanns vid denna tidpunkt även i Sveg sedvanlig kyrkbokföring från år 1691.[3]


(arkivalier i urval)

 • A I Husförhörslängder 1791-1806, 1870-1900.
 • A II a Församlingsböcker 1899-1977.
 • B Flyttningslängder 1870-1991.
 • C Födelse- och dopböcker 1636-1642 (ingår i Offerdals kyrkorkiv C:1), 1870-1991.
 • D II Kommunionlängder 1700, 1795-1807, 1895-1937.
 • E I Lysnings- och vigselböcker 1636 – 1641 (ingår i Offerdals kyrkoarkiv C:1), 1870-1969.
 • F Död- och begravningsböcker 1870-1969.
 • FF Förteckning över döda 1751-1870 (ersättningslängd för dödbok upprättad i landsarkivet från andra källor än död- och begravningsböcker).
 • H V Bilagor till lysnings- och vigselbok 1749-1851, 1873-1892, 1911-1967.
 • L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1706-1973.
 • L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 1715-1973.
 • L I c Räkenskaper för kyrka. Verifikationer 1795-1973.
Juridiska arkivalier
 • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
Övriga arkivalier

Lokala arkiv

 • Här kan man nämna lokala arkiv med en intern länk för Wiki-Rötter.

Register & avskrifter

 • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter med en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Föreningar

Övrigt

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för denna församling/socken.

Externa länkar

Fotnoter

 1. Wikipedia
 2. Öberg,Arne (1985). En prästgårdsbrand och dess följder. Hur. Skriftserie utgiven av Landsarkivet i Östersund och Folkrörelsernas Arkiv, nr. 1, (s. 5-14).
 3. Svegs tingslags häradsrätts arkiv AIa:3, fol. 128v