Nationella ArkivDatabasen

Från Wiki-Rötter
(Omdirigerad från NAD)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nationella ArkivDatabasen NAD är en referensdatabas med information om arkiv i Sverige som utvecklats och administreras av Riksarkivet. NAD innehåller information om förvarade arkiv hos Statens Arkiv (Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven), kommun- och landstingsarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera.

Grundtanken med NAD är att man i ett sammanhang ska kunna återsöka information om arkiv och samlingar i Sverige som är tillgängliga för forskning. NAD tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter, hjälpdatabaser för topografisk indelning samt förvaltningshistorik.

Webbversionen av NAD ingår tillsammans med Libris och Svensk mediedatabas (SMDB) i söktjänsten Sondera.

Externa länkar

Källor

Wikipedia om Nationella ArkivDatabasen