Hudiksvalls län

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hudiksvalls län är en benämning på länsbildning i varierande former under 1600-talet.[1]


Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.


Norrlands län 1620-1645

Ett Norrlands ståthållarskap/län existerade 1620-1645 och omfattade ursprungligen hela det dåtida svenska Norrland, dvs. landskapen Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gästrikland, samt till 1634 även Österbotten i Finland. Ståthållaren höll till på Gävleborgs slott.

I och med regeringsformen år 1634 avskildes Österbotten. Gästrikland som 1633-1640 hörde till änkedrottning Maria Eleonoras livgeding, stod under dessa år utanför länsindelningen. Det nya landshövdingeämbetet formulerades i regeringsformen med ”landshövdingen i Norrlanden över alle Västernorrland och Lappmarken, residerandes i Hudiksvall”. Länsstyrelsens förläggande till Hudiksvall förklaras av att Gästrikland, och därmed Gävle, lades till livgedinget, och länet kallades ibland även Hudiksvalls län efter landshövdingens residensort.

År 1637 avskildes Västerbotten till ett eget län och Norrlands/Hudiksvalls län inkluderade därefter Ångermanland, Medelpad och Hälsingland. Efter änkedrottningens flykt ur landet år 1640, lades Gästrikland åter till Hudiksvalls län.

Hudiksvalls län 1646-1654

Enligt freden i Brömsebro 1645 avträdde Danmark bl.a. de norska landskapen Härjedalen och Jämtland, något som ställde nya krav på förändrad länsindelning i Norrland. På Axel Oxenstiernas initiativ kom Norrland från år 1646 att bestå av de tre länen Västerbottens, Härnösands och Hudiksvalls län. Hudiksvalls län omfattade Härjedalen, Hälsingland och Gästrikland. Gävleborgs slott fordrade tämligen omfattande reparationer för att kunna tjäna som landshövdingeresidens och länsstyrelsen blev därför kvar i Hudiksvall ytterligare några år.

Västernorrlands län 1654-

Hudiksvalls län slogs 1654 samman med Härnösands län, till Västernorrlands län. Efter residenset kom det ofta att kallas Gävleborgs län och det är även i detta läns mycket omfattande länsstyrelsearkiv, som arkivalier från tiden före 1762 skall sökas. Det nya länet omfattade därmed Ångermanland, Jämtland, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och Gästrikland[2].

Fotnoter

  1. Edlund, Lars-Erik & Frängsmyr, Tore (red.) (1994). Norrländsk uppslagsbok: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Bd 2, [Gästr-Lantz]. Umeå: Norrlands univ.-förl.
  2. Ahnlund, N. (1942). Landskap och län i Norrland. En historisk-administrativ översikt. I M. Lundqvist (red.), Norrland: natur, befolkning och näringar (pp. 233-254). Stockholm: Industriens utredningsinstitut.