Län

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Län är eller har varit benämningen på regionala förvaltningsområden i Sverige, Finland och Estland.

Från början avsågs med län ett område som hade förlänats till en frälseman som belöning för hans tjänster mot konungen och riket. Ordet har levt kvar, men har med tiden i praktiken fått en helt annan betydelse.

Storlän är en ofta använd benämning på län som bildas genom sammanslagning av flera län. Begreppet används framför allt i diskussionen innan ett nytt län bildats.

Sveriges Län

Birger jarl och Magnus Ladulås etablerade slottslän vid en tid när ledungen omformades till fast skatt. Det fanns också underhållslän för medlemmar av kungafamiljen, och pantlän vid lån från privatperson till kronan, samt tjänstelän för vilka var utbyte mot militära tjänster.

En ny länsorganisation etablerades genom regeringsformen 1634. Den ursprungliga vikingatida länsindelningen återfinner man i det som kallas landskap.

Landets indelning i län har i princip varit gällande sedan år 1810. Under de senaste decennierna har dock tre större ändringar i indelningen genomförts. År 1968 lades Stockholms stad (överståthållarämbetet) och Stockholms län samman till ett nytt län kallat Stockholms län. Den 1 januari 1997 lades Kristianstads och Malmöhus län samman till Skåne län. Den 1 januari 1998 lades Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län (med undantag för Habo och Mullsjö kommuner som fördes till Jönköpings län på egen begäran). Mindre gränsändringar hos länen skedde vid kommunreformerna 1952 och 1971.

Förvaltningsorganisation i länen

Myndighetsuppgifterna sköts av länsstyrelserna, som är statens organ i länen. De politiska uppgifterna sköts av landstingen/regionerna.

Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.