Åklagardistrikt

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Åklagardistrikt är det område som en åklagre eller åklagarmyndighet arbetar inom.

Historia

År 1965 förstatligades, förenhetligades och centraliserades det svenska åklagarväsendet. Åklagar-, polis- och utsökningsväsende skiljdes åt. Antalet åklagardistrikt minskade från 383 till 90, som ställdes under ledning av en chefsåklagare. I varje län ersattes landsfogden av en länsåklagarmyndighet under ledning av en länsåklagare. År 1985 ersattes de 21 länsåklagarmyndigheterna av 13 regionåklagarmyndigheter och en särskild statsåklagarmyndighet för speciella mål inrättades. År 1996 infördes en ny åklagarorganisation. Landet delades in i sju åklagarregioner, med en åklagarmyndighet i varje region, som leddes av en överåklagare. På lokal nivå bestod åklagarväsendet av 41 åklagarkammare under ledning av en chefsåklagare.

Genom en reform 1 januari 2005 slogs åklagarväsendet samman till en enda myndighet, under beteckningen Åklagarmyndigheten.


Lista åklagardistrikt 1965

Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.