Kontrakt

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Ett kontrakt (i Finland kallade prosterier, på danska provsti, på norska prosti) är en rent pastoral samverkansenhet sedan medeltiden inom Svenska kyrkans organisation. De består av ett visst antal pastorat (kyrkoherdes ämbetsområde med en eller flera församlingar, socknar). Kontraktet leds av en kontraktsprost. År 1999 var Svenska kyrkans 13 stift indelade i 169 kontrakt. Ett kontrakt är i sin tur indelat i pastorat.

Kontraktet har ansvar för det prästerliga och diakonala arbetet, och är ingen administrativ enhet annat än i samband med val då kontrakten utgör valkretsindelning för de regionala valen till stiften. När prästerskapet i ett kontrakt under kontraktsprostens ledning samlas till regelbundet (terminsvis) återkommande organiserade överläggningar kallas detta kontraktskonvent.

Inom romersk-katolska kyrkan och anglikanska kyrkan kallas motsvarande område för dekanat (engelska: deanery).

Sveriges kontrakt

Detta är en lista över Sveriges kontrakt i nummerordning efter deras kontraktskod.

Uppsala stift

Linköpings stift

Skara stift

Strängnäs stift

Västerås stift

Växjö stift

Lunds stift

Göteborgs stift

Karlstads stift

Härnösands stift

Luleå stift

Visby stift

Stockholms stift

Hovkleresiet står vid sidan av stifts- och kontraktsorganisationen.

Externa länkar