Argentinas flagga

Det finns idag cirka 3 000 personer födda i Argentina i Sverige[1], varav 80% har svenskt medborgarskap. Den argentinska invandringen till Sverige har aldrig varit särskilt betydande (i jämförelse med t.ex. den chilenska) men då många argentinare började invandra till Sverige redan på 1960- och 1970-talen, är antalet personer med rötter i Argentina betydligt större, särskilt som många argentinare kommit hit genom giftermål med svenskar. Av de argentinare som kom hit som flyktingar undan militärdiktaturerna under 1970- och 1980-talen, har den största majoriteten antingen flyttat tillbaka till Argentina, eller flyttat till södra Europa, och nu håller de återstående på att åldras och dö. På senare år har antalet unga argentinare som utvandrat från ett alltmer misskött land ökat genom att man utnyttjat EU-medborgarskap i större utsträckning.


Si entendés castellano (español) te recomendamos a buscar información en Guía Genealógica o en la página:FamilySearch Wiki - ArgentinaArgentina - kort historik

 • 1516 Juan Díaz de Solis blir den förste europé i det som nu är Argentina.
 • 1561-1776 Är Argentina en del av det spanska vicekonungadömet Peru
 • 1580 Ciudad de La Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre (Buenos Aires) grundas.
 • 1776 Vicekonungadömet Río de la Plata bildas
 • 1806 - 1807 Storbritannien gör två försök att invadera Buenos Aires under Napoleonkrigen. De spanska trupperna flyr och lämnar befolkningen att (med framgång) försvara sig själva.
 • 1810 Napoleon erövrar Spanien vilket leder till att criollos den 25 maj inleder befrielsekampen i Argentina.
 • 1816 Den 9 juli utropas Republiken Argentinas självständighet.
 • 1819-1852 Maktkamp mellan federalister och unionister vilket leder till ett blodigt inbördeskrig som pågår i över trettio år. När diktatorn Juan Manuel de Rosas slutligen störtas kan ett nationellt bygge startas.
 • 1853 En ny konstitution (grundlag) antas.
 • 1859 Buenos Aires återinträder i den Argentinska Federationen.
 • 1862 Bartolomé Mitre blir den förste folkvalde presidenten.
 • 1850-1940 Massinvandring från Europa, främst Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Irland, Storbritannien, samt Mellanöstern.
 • 1900-1930 är Argentina en av världens tio rikaste nationer.
 • 1945-1960 Vid andra världskrigets slut startar en ny massinvandring från utbombade europeiska länder.
 • 1960-, 1970- och 1980-talen präglas av militärdiktaturer och många politiska flyktingar som flyttar utomlands.
 • 1985 och framåt: Demokratins återkomst medförde tyvärr inte frihet från korruption. Den ena ekonomiska krisen efter den andra har lett till en omfattande utvandring, framför allt till Spanien och Italien, som har generösa lagar för ättlingarna till de som en gång utvandrade. Garanterat EU-medborgarskap lockar många att ansöka om pass i förfädernas hemländer - och medför ökad släktforskning.

Administrativ indelning

 
Argentinas provinser

Den federala republiken Argentina är indelat i 23 provinser (provincias) ledda av guvernörer (gobernadores), som i sin tur är uppdelade i departement (departamentos) eller partier (partidos), motsvarande våra egna svenska kommuner, ledda av intedenter (intendentes). Huvudstaden Buenos Aires är autonom och räknas både som kommun och provins [den skiljs åt från provinsen med samma namn genom att kallas Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)].

Provinser (delstater) i Argentina: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz och Tierra del Fuego.

Offentliga arkiv och bibliotek

Nationella arkiv (riksarkiv) och bibliotek

 • Archivo General de la Nación - (riksarkivet) - hemsida [1]
 • Registro Nacional de las Personas (nationellt personregister) - hemsida [2]
 • Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (nationellt statistik- och folkräkningsinstitut) - hemsida [3]
 • Biblioteca Nacional de la República Argentina (nationalbiblioteket) - hemsida [4]
 • Bibliotecka Nacional Militar - Circulo Militar (Militärbiblioteket) - hemsida [5]
 • Academia Nacional de la Historia de la República Argentina (Historiska Akademibiblioteket) [6]
 • Universidad de Buenos Aires Instituto de Historia Argentina y Americana, Biblioteca (Historiska universitetsbiblioteket UBA) [2] [7]

Regionala arkiv och bibliotek

 • Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires (Folkbokföringen i Buenos Aires) - hemsida [8]
 • Adresser och länkar till samtliga regionala folkbokföringsmyndigheter i Argentina - hemsida [9]
 • Archivo de Juicios Universales de Tribunales (domstolsarkiv - för bouppteckningar)
 • Acceder - Red de Contenidos Digitales del Patrimonio Cultural (sökmotor för bl.a. böcker i Buenos Aires bibliotek) [10]

Arkivregister publicerade av Google

 • Indice del archivo del gobierno de Buenos Aires, volym 1810 (Index för Buenos Aires regerings arkiv 1810) [11]

Katolska kyrkans indelning

Den katolska kyrkan (iglesia católica) i Argentina är indelad i församlingar (parroquias). Församlingarna är i sin tur förenade i stift (diócesis), anförda av biskopar (obispos). Stiften är i sin tur förenade i kyrkoprovinser anförda av ärkebiskopar (arzobispos) vars egna stift kallas ärkestift (arquidiócesis). I Argentina finns 14 ärkestift och 47 stift. [3] År 1938 fanns det 811 församlingar (parroquias) och 451 annexförsamlingar i landet. Kuriosa: Påven, Franciskus (eg. Jorge Mario Bergoglio) är argentinare och född i Buenos Aires av invandrade italienska föräldrar.

Släktforskning i Argentina

Allmän information

I Argentina finns många typer av genealogiska resurser:

1. Statliga arkiv och bibliotek
2. Regionala arkiv och bibliotek
3. Kommunala arkiv och folkbokföringskontor
4. Kyrkliga arkiv och församlingskontor
5. Andra typer av offentliga bibliotek (skolor, institutioner, etc.)
6. Historiska och genealogiska föreningar

Hur börjar man?

Som vanligt när det gäller släktforskning så måste man ha en "trådända" att dra i, och det är i regel det man får reda på genom att fråga de äldsta familjemedlemmarna. Man behöver veta namn, efternamn, födelseplats, födelsedatum och födelseort för den man börjar med. Rör det sig om en liten ort kan man gå direkt på den lokala folkbokföringsregistret (registro civil), i kommunkontoret (municipalidad), eller församlingens dopbok (registro parroquial de bautismos) för det året, eller skriva till den myndighet som har hand om folkbokföringen på orten. I större städer är det svårare att lokalisera församlingen, då måste man kontakta den civila folkbokföringen (registro civil). Har man möjlighet, är ett personligt besök bättre. Kan man själv inte spanska bör man ha någon spansktalande som hjälper till i kontakterna. Detta gäller även när man släktforskar via mikrofilmade eller skannade dokument hemma i Sverige.

Några korta råd

1. Om personen är född senare än 1900 är födelsen sannolikt registrerad i civilregistret (registro civil) på födelseorten.
2. Om personen är född tidigare än 1900 måste man söka den i del lokala församlingens arkiv (registro de la parroquia).
3. De allra flesta argentinare har förfäder som invandrade till Argentina på 1800-talet. Räkna med att behöva spåra dem till ursprungsländerna.
4. Personliga besök på plats ger bäst resultat - annars kan man anlita någon som kan hjälpa till.
5. Räkna med att de "ordinarie" ärendena prioriteras (t.ex. lokalbefolkningens behov av dokument) och en lång kö.
6. Artighet och hövlighet, både på plats och per brev, är bästa sättet att nå resultat.
7. Lämna gärna en allmosa (limosna) till församlingen eller ett bidrag till kaffekassan på kommunarkivet.
8. Kolla först om mormonerna har mikrofilmat församlingen, så kan du bespara dig resan.
9. Om personen är av gammal spanskättad släkt criollos, ta kontakt med en släktforskarförening (se lista nedan).

Kyrkböcker

 
Dopattest från Buenos Aires 1896.
 
Dopattest (baksida).

De argentinska katolska församlingarna (parroquias) har registrerat födda, vigda och döda i kyrkböcker (archivos eclesiásticos) sedan slutet av 1500-talet, men förvaringen av kyrkböckerna har varit olika på olika ställen, därför har mycket förstörts av dålig hantering och usel förvaring. De tidiga kyrkböckerna kan ibland vara skrivna på latin, annars är det spanska som gäller. Kyrkan har fortsatt att registrera födda, vigda och döda även efter civilregistrens införande i slutet av 1800-talet. Många av städernas församlingar är idag inte territoriella, utan personer gifter sig och döper barnen i kyrkorna efter smak. Begravningsväsendet är ofta civilt numera.

De vanligaste uppgifterna man återfinner i kyrkböckerna (registro parroquial) är:

 • Dop (partida de bautismo) - barn döptes vanligtvis några få dagar efter födseln - födelsedatum, födelsort, dopdatum, barnets namn, föräldrarnas namn och födelseort (-land), legitimitet, gudfäders namn och adress och (ibland) mor- och farföräldrars namn och adress eller födelseort. I vissa fall har man senare antecknat vem barnet gift sig med.
 • Vigslar (partida de matrimonio) - vigselort, vigseldatum, lysningar, brudparets namn, adress, ålder och civilstånd före vigseln, födelseorter, yrken, föräldrars namn och adress (och ibland födelseorter). Vid omgiften kan även namn och dödsdatum för tidigare makar vara inkluderade. Brudens giftoman är ofta nämnd. Man gifte sig i allmänhet i brudens hemförsamling. Vigselregister började föras från 1664 i Argentina.[4]
 • Begravningar (partida de defunción) - avlidna i Argentina blev ofta begravda någon eller några dag(ar) efter personens död - den avlidnes namn, födelseort, dödsort, dödsdatum, begravningsdatum, civilstånd, dödsorsak, samt namn då kvarlevande anhöriga. I vissa fall anges om den avlidne efterlämnat ett testamente (testo).

Mormonerna har mikrofilmat de flesta argentinska kyrkböckerna fram till omkring 1930. Dessa finns förvarade i Family History Library i Salt Lake City, Utah, USA. Mikrofilmerna kan beställas och läsas i Mormonernas släktforsningscentra över hela Sverige: [12]. Internetportalen Family-Search, som också drivs av mormonerna kan användas för att eftersöka digitaliserat material ur Family History Library.

Civil folkbokföring

Den första folkbokföringen i Argentina genomfördes av kyrkan. Civila statliga myndigheter började föra folkbokföringsregister från och med 1886, men det dröjde ända fram till omkring sekelskiftet 1900 innan man hade ett helt fungerande sekulariserat folkbokföringssystem som kunde ersätta kyrkböckerna.

Varje kommunkontor (municipalidad) ålades att föra dubbla folkbokföringsregister, varav kopian skulle skickas in till Archivo General de Tribunales (Domstolarnas Generalarkiv) i Buenos Aires, eller till respektive provinshuvudstads regionala arkiv. I enlighet med lagen är folkbokföringsarkiven offentliga och allmänna. Varje folkbokföringskontor är skyldigt att bistå intresserade med en fullständig kopia på de begärda dokument inom kontorets verksamhetsområde. Man ska dock vara medveten om att många civila register kan vara ofullständiga och att man därför också bör söka uppgifter i kyrkans material för att få kompletta uppgifter.[5]

 
Dödsattest från Mendoza, Argentina, 1974.

De vanligaste uppgifterna man återfinner i den civila folkbokföringen (registro de estado civil) är:

 • Födslar (partida de nacimiento) - föräldrar registrerade i allmänhet barnet några dagar efter födelsen, varvid registreringen bevittnades av två personer - barnets kön (sexo), födelsedatum, födelseort (ibland namnet på sjukhuset där barnet var fött), föräldrarnas namn (ibland födelseort), ålder, civilstatus, yrken, samt adress, ibland även föräldrarnas nationalitet eller etnicitet. Ibland nämns också antalet barn i familjen. Det händer att även uppgifter om barnets mor- och farföräldrar inkluderas. Vittnenas namn, adresser, yrken antecknas också. Födelsebeviset är en ytterst viktig handling för varje medborgare, den utgör alltid grund för varje ny identitetshandling (ID-kort, pass, m.m.) som personen ifråga behöver för att få arbete, införskaffa bankkonton, osv.
 • Vigslar (partida de matrimonio) - när den civila folkbokföringen infördes blev den borgerliga vigseln den lagliga vigseln, kyrklig vigsel blev därmed endast en personlig och religiös angelägenhet - uppgifterna i det borgerliga/civila äktenskapsregistret är ofta mycket omfattande och inkluderar namn, födelseuppgifter, nationalitet (ev. etnicitet), civil status, yrke, adress, uppgifter om föräldrars namn, yrke, nationalitet, (ev. etnicitet), adress, m.m.
 • Dödsfall (partida de defunción) - registreringen av avlidna skedde oftast någon eller några dagar efter personens bortgång, och då nästan alltid i den ort personen dött - utöver de vanliga uppgifterna om dödsdatum, dödsort, dödsorsak, samt uppgifter om födelseort, nationalitet (ev. etnicitet), föräldrars namn, m.m. uppges ofta den efterlevande makens namn, adress, och ibland också efterlevande barn. Ofta nämns också vem som inkommit med uppgifterna och anmält dödsfallet.

Civilregistrets museala arkiv i Buenos Aires

Civilregistret i Buenos Aires har inrättat en museal avdelning i sin byggnad[6] Museo del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires . Där förvaras kopior av samtliga kyrkoregister (registros de las parroquias) i staden mellan 1858 och 1886.[7]

Folkräkningar

Det har gjorts ett antal folkräkningar i Argentina, både nationella och regionala. Flera av dem är mikrofilmade och kan beställas och studeras i mormonernas släktforskningscentra. Mer information (på engelska) återfinns i mormonernas egen wiki [13].

Invandring/Utvandring

Invandringen till Argentina under den stora europeiska utvandringen mellan 1850 och 1920 var massiv. Man beräknar att cirka 4 miljoner (främst) europeer bosatte sig i Argentina under denna period. En stor våg kom också efter 2:a världskriget, då Europa låg i ruiner. Det var främst italienare (cirka 60%) och spanjorer, men också greker från nuvarande Turkiet, judar från Ukraina och Östeuropa, olika kristna folkgrupper från Osmanska riket, britter, irländare, tyskar, fransmän, samt ungrare, kroater, polacker och en ganska liten del skandinaver[8].

Invandrarregister

"Dos pisos inmensos de más de cien metros de largo cada uno, con apenas un par de matafuegos, el descuido a la vista en las paredes descascaradas, pero sobre todo en esas miles, millones de cajas de cartón que, descuidadas, una sobre la otra, se acumulan sin lógica ni destino aparente con la información de cada uno de los argentinos y extranjeros que han entrado o salido del país alguna vez..." ("I två mer än hundra meter långa våningar, med ett par ynkliga eldsläckare, ligger nu tusentals - ja, miljoner till synes vanvårdade kartonger huller om buller, utan vare sig logisk sortering eller uppenbart öde, med information om varje argentinare eller utlänning som har anlänt eller rest iväg någon gång...")

Enligt en artikel i dagstidningen Clarín[9], ligger således alla handlingar som de argentinska myndigheterna fört över fr.a. den enormt stora invandringen som pågick mellan 1850 och 1960, för "fäfot" i ett lager i det som har varit Archivo de los Inmigrantes (immigrantarkivet) i Buenos Aires. Kanske man i framtiden får för sig att restaurera arkivet och digitalisera handlingarna. Många argentinare söker ju sina rötter nuförtiden.

Det finns en mängd med internetresurser för de argentinare vars förfäder invandrade till Argentina efter självständigheten:

 • Apellidos Italianos (Italienska Efternamn - är en webb-portal som hjälper ättlingar till italienare: [14]
 • Gen Francesa (Webb-portal för ättlingar till fransmän i Argentina): [15]
 • Geneal Italia (Webb-portal för ättlingar till italienare i Argentina): [16]

Passagerarregister

 • Register över passagerare som anlänt till Argentina mellan 1821-1871 kan sökas på tre olika sätt; 1) I Archivo General de la Nación (riksarkivet); i mikrofilmad version genom mormonernas släktforskningscentra; eller i digitaliserat format (DVD) som kan erhållas från Archivo General de la Nación.
 • Register över passagerare som anlänt till Buenos Aires efter 1881 (perioden 1872-1880 saknar register) kan erhållas via - CEMLA, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (Centret för Studier av Latinamerikansk Migration) Detta register är dock inte komplett, då många immigranter kom via Uruguay eller Brasilien.
Samma passagerarlistor som finns på riksarkivet finns också i immigrantmuseet i Buenos Aires:
Museo del Inmigrante[17] (Immigrantmuséet)
Av. Antártida Argentina 1355
CP 1104ACA
E-post: museodelainmigracion@migraciones.gov.ar
Tel: +5411 4317-0285
Öppettider: Månd.-fred. 10-17 - Lörd.-sönd. 11-18.

Svensk utvandring till Argentina

Även om Argentina aldrig blev något betydelsefullt utvandrarland för skandinaverna, så hamnade åtskilliga svenskar där till slut. Den mest berömde av dem är förstås Evert Taube, som anlände som ung sjöman, men som när 1:a världskriget bröt ut, beslöt sig för att åka hem igen efter fem år som diversearbetare i det nya landet. I nordligaste Argentina, i provinsen Misiones, etablerade sig ändå en seglivad svensk koloni kring förra sekelskiftet. Där finns en liten svensk kyrkogård[10], med idel svenska efternamn på gravstenarna. Familjerna vårdar sin kulturella särart, men har sedan länge glömt det svenska språket. De flesta svenskarna blev dock kvar i Argentina av en slump sedan de kommit dit som sjömän eller bara rest dit för att arbeta i svenska företag som LM Ericsson, Atlas Copco, SKF, Bahco, Scania, ASEA, Alfa Laval, med flera.

Det finns några källor som kan underlätta sökandet efter svenskar som blivit kvar i Argentina:
 • Göran Friborg: Brasiliensvenskarna - Utvandring, invandring, bosättning 1850-1940, s.87-94, Malung 1988.
 • Axel Paulin: Svenska öden i Sydamerika s.256-450 och s.567-576, Stockholm 1951.
 • Martin Rogberg: Svenskar i Latinamerika - pionjäröden och nutida insatser s.9-59, Örebro 1954.
 • Rötters Anbytarforum >> Länder >> Argentina: http://forum.genealogi.se/index.php?board=3216.0

Personer som inte konverterat till katolicismen begravdes i s.k. dissenterkyrkogårdar (cementerios de disidentes), alltså begravningsplatser som var icke-katolska. Den största av dem är Cementerio Británico (Brittiska begravningsplatsen), där många av de svenskar som avlidit i Buenos Aires ligger begravda. Några av svenskättlingarna som ligger där (eller på de övriga kyrkogårdarna) är filmregissören Leopoldo Torre Nilsson, "Charles Oliver Tidblom", "skomakaren John Lane (Sverige)", "snickaren John Pogerstrom", "okänd sjöman från Sverige", "sjömannen Marlin från Sverige", "snickaren William Hendersson från Sverige", "John Simson från Stockholm", osv. Listor över begravda i dessa dissenterkyrkogårdar är publicerade på nätet (se länken här under).

Militära register

De militära arkiven i Argentina är offentliga. Man behöver ange vilket ärende för sitt besök, t.ex. släktforskning, och vilken relation man har till den eftersökte, samt gärna också ett rekommendationsbrev.
 • Archivo Historico Nacional Mayor del Ejercito (Krigsarkivet)
Azopardo 250
Buenos Aires, Argentina
Telephone: 4331-6827
Internet: http://cvc.cervantes.es/obref/arnac/nacional/
 • Biblioteca del Circulo Militar Argentino (Militärbiblioteket)
Palacio Paz
Avenida Santa Fe 750
Buenos Aires, Argentina
Telephone: 4314-9932
Internet: http://www.circulomilitar.org/bibliotecan.htm
 • Escuela Superior de Guerra (Krigshögskolan)
Buenos Aires, Argentina
Internet: http://www.esdegue.mil.co/apps/www/index-7.jsp

Mormonerna

För den som behärskar engelska finns FamilySearch, dvs mormonernas Internet-resurs för släktforskning över Argentina, samt en egen wiki, också på engelska. Wikin är egentligen en liten portal eftersom informationen är uppdelad på olika sidor. Återfinns inte informationen här på sidan, rekommenderar vi dig att kolla igenom FamilySearch och LDS-wikin för säkerhets skull.

Mormonerna har mikrofilmat en stor del av Argentinas kyrkböcker och andra register. För den som inte kan resa ner och forska på plats, finns möjligheten att skicka efter mikrofilm eller digitaliserat material direkt från Salt Lake City, där mormonerna har sina arkiv. Man kan då sitta på ett av deras släkthistoriska center och studera dokumenten i lugn och ro - för en självkostnadsavgift. I det material som finns publicerat i FamilySearch återfinns en del avfotograferade mikrofilmer, det gäller fr.a. folkräkningar, men också en och annan kyrkbok. Man bör därför börja med att söka uppgifter i sökmotorn för att se om uppgifterna finns i avfotograferat skick, innan man skickar efter mikrofilmer från USA.

Mormonerna har en bra sida på spanska som är mycket användbar: FamilySearch:Argentina

Aristokrati

Släkter som tillhört den styrande klassen i Argentina - i allmänhet av spansk adlig härkomst - är betydligt lättare att följa bakåt i tiden. De finns ofta färdigutredda i genealogiska uppslagsverk som man återfinner i välbeställda bibliotek. Många släkter finns dessutom publicerade på webben, men tillförlitligheten i dessa dokument är dock inte hundraprocentig.

 • Calvo, Carlos. "Nobiliario del antiguo Virreynato del Río de la Plata" (Det gamla vicekonungadömet Río de la Platas adelssläkter). Buenos Aires, Argentina: Libretria y Ediorial "La Facultad" Bernabé, 1924, 1936–43. (Family History Library film 1103946–1103949 - kan beställas och läsas på mormonernas släktforskningscentra)
 • Sánchez, Marcelo Ignacio. "Diccionario Biográfico y Genealógico de San Juan de la Frontera 1700-1900" (Biografiskt och genealogiskt lexikon över släkterna i San Juan de la Frontera 1700-1900.) andra upplagan, San Juan 2010 (eget förlag).
 • Gammalsson, Hialmar E. "Los pobladores de Buenos Aires y su descendencia" ("bibliotekssök" i BsAs) [18]
 • Tratado de genealogía, heráldica y derecho nobiliario ("bibliotekssök" i BsAs) [19]

De släkter som härstammar från spansk adel (hidalgos), och som huvudsakligen anlände till Amerika under den spanska kolonisationen, kan eftersökas i spanska källor. De tidigaste kolonisatörerna är ofta omtalade i historiska källor och välkända, eftersom de var så få. Tidiga kolonisatörer från andra länder är också ofta väldokumenterade, och man bör eftersöka dem i lokalhistoriska verk från den ort de slog sig ned i. (Se vidare info i Spansk kolonisation av Amerika.)

Etniska och religiösa minoriteter

Katolska kyrkan är stark i Argentina, 92% av befolkningen bekänner sig till den, även om bara en femtedel utövar religionen aktivt. De största religiösa minoriteterna är judar (cirka 250 000), evangeliskt lutherska och reformerta protestanter (200 000), samt en rad frikyrkor, som t.ex. Jehovas vittnen, sjundedagsadventister, pingstvänner och mormoner, (totalt 400 000).

Judar

 
Kosher-charkuteri i Buenos Aires

Judarna utgör en betydande etnisk och religiös minoritet i Argentina. Man har förstås fört egna böcker i synagogorna - i den mån man varit praktiserande judar, men många personer med judiska rötter har levt ett sekulariserat liv och smält in i den övriga befolkningen. De omfattas därför bara av den civila folkbokföringen (registro civil), som är helt sekulariserad och religiöst neutral. Sedan Internets intåg har också en internationell judisk släktforskningsrörelse vuxit fram, till stor hjälp för släktforskare med judiska rötter.

Här nedan följer några exempel på internetresurser för judisk släktforskning i Argentina:
 • El Centro Online de Genealogía Judía en Argentina (Online-Centret för Judisk Genealogi i Argentina) [20]
 • Asociación de Genealogía Judía de Argentina (AGJA) (The Jewish Genealogical Association of Argentina) [21]
 • Genealogia Sefardita/Judia (Sephardim.com) (Sefardisk genealogi) [22]
 • Judíos procedentes de Rusia (Rysk-Judisk genealogi i Pampa Gringa) [23]
 • Fundación IWO - Instituto Judío de Investigaciones (Idisher Visnshaftlejer Institut) [24]

I Sverige är argentinare med judiska rötter överrepresenterade (dvs utgör fler än 2% av argentinarna). Detta beror dels på en överrepresentation i vänsterkretsar - som tvingades i landsflykt under diktaturerna, och dels en överrepresentation i intellektuella yrken som läkare, forskare och kulturarbetare.

Protestanter

 
Diccionario de Británicos en Buenos Aires

De brittiska, irländska, tyska och schweiziska immigrationerna till Argentina har varit betydande. Fortfarande talas engelska, tyska och kymriska på de ställen där kolonier uppstått. För släktforskaren utgör dessa grupper inget större problem, då det tycks finnas oändliga resurser, både på nätet och i biblioteken, för att spåra och lokalisera dem.

Här nedan följer ett urval av länkar till resurser för protestantisk släktforskning i Argentina:
 • Brits in South America Database (engelskspråkig internetdatabas) [25]
 • Cementerio Británico de Buenos Aires (Brittiska begravningsplatsen i Buenos Aires - databaser[11]) [26]
 • Patagonia Database (innehåller diverse olika databaser, bl.a. walesare, skottar, banditer, m.m.) [27]
 • British Settlers in Argentina and Uruguay—studies in 19th and 20th century emigration [28]
 • Appointment of Curators for those who died intestate - British Consulate, Buenos Ayres, 1842-1899 [29]
 • Society for Irish Latin American Studies (Irish-Argentine Burial Records) [30]
 • Society for Irish Latin American Studies (Irish-Argentine Passenger Records) [Irish Passengers to Argentina (1822-1929)]
 • Society for Irish Latin American Studies (Irish Settlers in Argentina) [31]
 • The Scots in Argentina (Scots Burials in Buenos Aires) [32]
 • Death Roll from The Yellow Fever Outbreak in Buenos Aires 1871 (brittiska offer för gula febern) [33]
 • Volga Germans, March 31, 1881 Argentina Census (volgatyskar i argentinsk folkräkning 1881 - lista) [34]
 • Centro Argentino Cultural Wolgadeutsche (volgatyskt kulturcentrum - hemsida) [35]
 • Diccionario de Británicos en Buenos Aires (Primera Época), Gutten Press, Buenos Aires, 2005. (Katalog över britter i Buenos Aires på 1800-talet) [36]

Afrikanska inslag

Under kolonialtiden idkades slavhandel också i de sydligaste delarna av Sydamerika. Tittar man i kyrkböckerna innehåller dessa åtskilliga "morenos" (=mörkhyade) och slavar. I dagens Argentina är afrikanska drag dock mycket sällsynta bland befolkningen[12]. Det påstås att de svarta skickades ut som kanonmat i kriget mot Paraguay, men man kan inte förklara afrikanernas "försvinnande" på annat sätt än att de snabbt blandades ut bland de miljontals europeiska invandrare som strömmade till Argentina under 1800- och 1900-talen. Man kan således förvänta sig att en stor andel argentinare bär på afrikanska gener.

Asiatisk invandring

Kineser och japaner invandrade i mindre mängder på 1800- och 1900-talen. Efter andra världskriget har också koreaner invandrat och utgjorde en notabel grupp under 1980-talet. Gruppen har dock minskat ordentligt. De senaste decennierna har emellertid kineserna ökat så pass mycket att de numera dominerar snabbköpshandeln i Buenos Aires. Ett "Chinatown" håller på att uppstå i stadsdelen Belgrano, nära Barrancas de Belgrano. Det är värt att notera att östasiater kan slå sig ner i andra länder under längre perioder, men att de i stor utsträckning flyttar tillbaka till hemlandet när de blir gamla.

Namnskick

Historiskt sett har argentinarna följt ett huvudsakligen spanskt traditionellt namnbruk, med ett eller flera förnamn (där namnkombinationer med José eller María, t.ex. María del Carmen (Vår fru Maria från berget Karmel) - en jungfruuppenbarelse - reduceras till Carmen) kombinerat med i regel två släktnamn, varav det första i regel är faderns släktnamn, och det andra moderns. Under 1900-talet förändrades dock namnbruket och "moderniserades". Man gick då över till ett mer vardagligt bruk av tilltalsnamn och ett efternamn, speciellt sedan den italienska invandingen tagit fart och deras namntradition blivit vanligare. Kvinnor ersätter moderns släktnamn med makens när de gifter sig, men lägger till ett "de" mellan släktnamnen. I dagligt tal används alltid tilltalsnamn och efternamn - dvs faderns (eller makens) släktnamn.

En familj kan därför se ut på följande sätt:
Make: Jorge Guillermo Grandoli Edwards (formellt) - Jorge Grandoli (informellt)
Maka: Adriana Lucrezia Rizzi de Grandoli (formellt) - Adriana Grandoli (informellt)
Barn: Laura María Grandoli Rizzi (formellt) - Laura Grandoli (informellt)
Barn: Gastón Rubén Grandoli Rizzi (formellt) - Gastón Grandoli (informellt)

Genealogiska organisationer

Det finns släktforskarföreningar i de flesta provinshuvudstäder i Argentina. Många saknar egna hemsidor, men de flesta kan nås per e-post. Man kan skicka förfrågningar till dessa föreningar och de hjälper ofta mer än gärna till med både forskning och information om hur man tar sig fram. Det är dock viktigt att man korresponderar på spanska, då argentinarna i allmänhet inte kan prata engelska. Det är inte vanligt att föreningarna fördjupar sig i senare tiders invandrare, utan förutom de gamla koloniala släkter man i allmänhet härstammar från, ägnar man sig åt personer som betytt mycket i den stad man verkar i. Man ska också ha i åtanke att man ofta har en i svenska ögon stock-konservativ syn på släktforskning, som vi kan känna igen från svensk släktforskning från före andra världskriget - dvs det mesta handlar om statusjakt.

 
Bilden tagen på den elfte nationella släktforskarkongressen[13] i Argentina i oktober 2014.
 1. Federación Argentina de Genealogía y Heráldica (Genealogiska förbundet i Argentina - saknar hemsida) fagh04@yahoo.com.ar
 2. Directorio de Genealogía Hispana (hispanoamerikansk släktforskarportal)
 3. Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas (Argentinska Genealogiska Föreningen)
 4. Asociacion Argentina de Diplomados Universitarios en Genealogía y Heráldica (Förening för diplomerade genealoger i Argentina)
 5. Junta Sabatina de Especialidades Históricas (GF - Buenos Aires)
 6. Academia Americana de Genealogía (argentinskdominerad latinamerikansk GF)
 7. Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba (GF - Córdoba)
 8. Genealógicos e Históricos de Villa Carlos Paz (GF - Villa Carlos Paz, Córdoba, saknar hemsida) sergiotonarelli@hotmail.com
 9. Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la Provincia de Buenos Aires (GF - Buenos Aires)
 10. Centro de Genealogía de Entre Ríos (GF - Entre Ríos)
 11. Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas (GF - Corrientes, saknar hemsida) fjscaramellini@ciudad.com.ar
 12. Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de Rosario (GF - Rosario)
 13. Centro de Estudios Genealógicos, Históricos y Heráldicos de Santiago del Estero (GF- Santiago del Estero, saknar hemsida) ceghsantiago@hotmail.com
 14. Centro de Investigaciones Genealógicas de Salta (GF - Salta, saknar hemsida) centrogsalta@yahoo.com.ar / rodesal@salnet.com.ar
 15. Centro de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos del Mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta (GF - La Rioja, saknar hemsida) luismesquita@arnet.com.ar
 16. Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán (GF - Tucumán, saknar hemsida) jteran@jetnet.com.ar eller cegtucuman@hotmail.com
 17. Centro de Estudio Genealógicos y Heráldicos de Catamarca (GF - Catamarca, saknar hemsida men finns på Facebook) gershanisoviedo@arnet.com.ar / Mgershanis@arnet.com.ar
 18. Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de Cuyo (GF - Mendoza/San Juan) marcelosanchez@yahoo.com
 19. Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan de la Frontera (GF - San Juan, saknar hemsida) guillermocollado@uolsinectis.com.ar
 20. Centro de Genealogía de Mendoza (GF - Mendoza, saknar hemsida) ALICIAPANAMA7@aol.com
 21. Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Mendoza (GF - Mendoza, saknar hemsida) marianoamarco@yahoo.com
 22. Genealogía de Almirante Brown (GF - Almirante Brown)
 23. Instituto Italo-Argentino de Historia, Genealogía y Heráldica (italiensk-argentinsk GF)
 24. Fundación vasco-argentina Juan de Garay (Stiftelsen Juan de Garay - baskisk-argentinsk genealogi)
 25. Instituto Argentino Gallego de Historia y Genealogía Gallega (galicisk-argentinsk släktforskning) epineyro@editorialarmerias.com.ar
 26. Gennoba - Genealogía del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires' (grupp som samlar släktforskare i nordvästra Buenos Aires-provinsen)

Internetresurser för släktforskare

 • Guia Genealógica är en privat driven och oberoende släktforskarportal med information om och länkar till det mesta som kan vara till hjälp för argentinska släktforskare. Sidan är på spanska.
 • Gen Argentina är en privat driven släktforskarportal med information om och länkar till det mesta som kan vara till hjälp för släktforskaren. Sajten är skriven på spanska och inriktad på spansktalande släktforskare.
 • Genealogía Familiar är en omfattande och till synes seriös online-släkttavla där många argentinska släkter innefattas.
 • Genealogía de Buenos Aires är en annan samling listade antavlor över argentinska släkter från Buenos Aires omgivningar. (OBS, död länk --Jojje 19 december 2011 kl. 14.07 (CET))
 • Apellidos Italianos Facebookgrupp Här kan man få kontakt direkt med släktforskare som forskar på sina italienska anor.

Se även


Källor:

 1. SCB:s befolkningsstatistik, 2009
 2. Universidad de Buenos Aires, Instituto de Historia Argentina y Americana, Biblioteca, C 25 de Mayo, 217 piso, 2do, 1002 Buenos Aires, Argentina
 3. Arquidiócesis y diócesis de la Argentina - A.I.C.A. On Line http://aica.org/aica/igl_arg/circuns_ecles/igl_diocesis.htm
 4. Expedientes matrimoniales - Gen Argentina http://genargentina.com.ar/fuentes/expedientes_matrimoniales.html?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=104
 5. LDS, Argentina Civil Registration https://wiki.familysearch.org/en/Argentina_Civil_Registration
 6. REGISTRO CIVIL No 1, Calle Uruguay 753, +544373-8441/0800-999-2727, cgp01@buenosaires.gov.ar
 7. Se mer information på spanska.
 8. Italian Argentine (Engelska Wikipedia)
 9. "Los expedientes perdidos del Archivo de los Inmigrantes" Clarín 16/11-2008 (på spanska) http://edant.clarin.com/diario/2008/11/16/um/m-01804180.htm
 10. Svenska kyrkogården i Oberá - hemsida
 11. Här återfinns även en del avlidna svenskar i registren!
 12. De senaste åren har en betydande invandring till Buenos Aires skett från framför allt västra Afrika och norra Sydamerika och Karibien. Det är unga män som lever av gatuförsäljning. Detta kommer naturligtvis att märkas i framtidens demografi.
 13. XI Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de la República Argentina, i Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina.