Slaveri

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Slaveri i Brasilien

Slaveri (eller träldom) innebär att en människa (slav eller träl) kan ägas och behandlas som egendom. Det ger slavägaren rätt att använda slaven till tvångsarbete och att sälja slaven vidare.

Historiskt sett har majoriteten av alla kulturer tillämpat slaveri. I Västeuropa började slaveriet avskaffas på 1200-talet. I Amerika avskaffades det under 1800-talet, i några fall efter att länderna blivit självständiga. I samband med att Afrika koloniserades i slutet av 1800-talet förbjöds slaveriet där. Slaveri var vanligt även i Asien - särskilt i Mellanöstern - långt in på 1800- och 1900-talen.

När portugiserna började resa och sedan handla med lokala härskare efter Afrikas västkust återupptäcktes det slaveri som sedan lång tid fanns i Afrika. Portugiserna köpte slavarna av afrikanska slavhandlare. Slavarna sattes i arbete i de nya kolonierna, framförallt i sockerplantager. Handelsmönstret mellan Europa, Afrika och Amerika brukar benämnas triangelhandeln. Fram till slaveriets avskaffande vid 1800-talets mitt kunde människor köpas och säljas över stora delar av världen.

Sammanlagt beräknas runt 12 miljoner slavar ha förts över Atlanten mellan 1525 och 1867. Cirka 88% av slavarna överlevde resan över havet. Enligt ett amerikanskt forskningsprojekt som kartlagt transporterna mellan 1501 och 1866 beräknas de främsta slavnationerna vara Portugal/Brasilien (5,9 miljoner slavar), Storbritannien (3,3 miljoner), Frankrike (1,4 miljoner), Nederländerna (0,6 miljoner), Spanien/Brasilien/Uruguay (1 miljon) och USA (0,3 miljoner). Slavarna fördes framför allt till Karibien och Sydamerika, endast en mindre del hamnade i USA. Den andel afrikanska slavar som fördes till USA har beräknats till ca 4 %. Eftersom så mycket av slavhandeln sköttes privat och illegalt har forskare haft svårigheter att fastställa hur många slavar som fraktats och exakt vilka nationer som stod bakom enskilda transporter. Olika forskare uppskattar att totalt mellan 12 - 20 miljoner slavar omfattades av den transatlantiska slavhandeln.

Slaveriets betydelse för släktforskningen

Slaveriet har stor betydelse för viktiga folkomflyttningar som förändrat kontinenternas demografi. En stor del av Nord- och Sydamerikas (inklusive Karibiens) nuvarande befolkningar är ättlingar till de afrikanska slavar som fördes över Atlanten under fr.a. 1700- och 1800-talen. Detta återspeglar sig naturligtvis i släktforskningen.

Sverige och slaveriet

Sveriges historiska förhållande till slaveriet under 1700-talet och 1800 debatteras ofta, men det har varit ont om forskning. Samtal med forskaren Fredrik Thomasson vid historiska institutionen på Uppsala universitet. (Podcast): https://www.acast.com/ensvensktiger/sverigeochslaveriet

Se även