Kreoler (criollos)

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Simon Bolivar var kreol (criollo)

Kreoler kan ha vitt skilda betydelser på olika språk, särskilt när det gäller begreppet kreolspråk, som egentligen är varianter av i allmänhet koloniala språk, som spanska, portugisiska, holländska, engelska och franska, uppblandade med i det aktuella landet talade språk. Exempel på sådana är pidgin, haitisk kreol, Kap Verde-kreol, och tok pisin. I fallet med kreolspråken utgår det "kreolska" från själva blandningen, och i de franska kolonierna i Amerika menade man just person av blandad härkomst, när man talade om en kreol.

I spanskamerika blev emellertid begreppet criollo, som har samma ursprung som ord som "kreativ" ("skapande") eller "kreatur" ("skapelse") och "kreera" ("frambringa"), ett ord som betydde "infödd" i ordets exakta bemärkelse. Criollos var de som var födda i Nya Världen, till skillnad från de spanjorer som utvandrade dit eller tjänstgjorde där. Ordet syftar inte specifikt på om man är av uppblandad härkomst, eller har rena spanska anor, men beskriver i allmänhet personer som har spansk eller uppblandad härkomst.

I Argentina skiljer man på "criollos" och de medborgare som har förfäder som invandrat under 1800- och 1900-talen. En argentinare med italienska förfäder är ingen "criollo" trots att förfäderna kanske invandrade redan i mitten av 1800-talet. Äkta "criollos" enligt deras mening är bara den som har koloniala anor.

Det i början av 1800-talet utbrytande befrielsekrigen startades av criollos för att de blev diskriminerade av den spanska kolonialmakten, som alltid gynnade spanskfödda.

Begreppet "criollo" används även i andra sammanhang. Således kallas en argentinsk hästras "criollo". Det finns även en cacaosort som heter "criollo".