Sekularisering

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sekularisering (av latin sæcularis, "som hör till seklet", det vill säga till den timliga, dagliga världen) har många betydelser. En är den process varigenom en stat inte baserar sina lagar på någon religion utan är neutral i trosfrågor. En annan är att även andra "icke-religiösa" områden i samhället i allt mindre utsträckning påverkas av religion. En tredje är att allt färre människor är religiösa.

Släktforskning

Sekularisering har betydelse för släktforskning genom att folkbokföringen i de flesta länder förts över till civila myndigheter. Detta skedde framför allt efter upplysningstiden och den franska revolutionen, då man strävade efter sekularisering och att skilja statens angelägenheter från kyrkans. I Sverige dröjde det ända fram till 1991 innan kyrkan skildes från staten och landet fick en civil myndighet (Skatteverket) som ansvarar för folkbokföringen.