Släktforskarnas Hus

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Släktforskarnas Hus inhystes i Leksands Sockenstuga de första åren.

Släktforskarnas Hus grundades 1992 av Leksands-, Mora-, Rättviks- och Älvdalens kommuner, på initiativ av Föreningen Dalfolk, och låg från början i Leksands gamla sockenstuga intill Leksands kyrka. Verksamheten var relativt blygsam den första tiden, men växte till sig, och efter ett tiotal år i de alltmer otidsenliga lokalerna i sockenstugan, flyttade man in i större och bekvämare lokaler i byn Åkerö, alldeles utanför själva Leksand.

Verksamheten i Släktforskarnas Hus bestod, förutom tillgång till samtliga Sveriges församlingars kyrkböcker på mikrofiche, redan från början först och främst av en läsesal med ett tjugotal forskarplatser med läsapparater, som efter flytten utökades till ett femtiotal. Förutom ren "intensivforskning" (man erbjöd från "förmiddagspaket" till "veckopaket") höll man släktforskarkurser och föreläsningar. Man hade dessutom en liten släktforskarbutik med försäljning av böcker, antavlor och de tidigaste versionerna av släktforskningsprogrammet Holger.

Bo Lindwall var "husets" förste föreståndare.

Föreningen Släktforskarnas Hus drevs av en styrelse bestående av tre representanter för Leksands kommun, samt en representant från vardera Mora kommun, Rättviks kommun och Älvdalens kommun, vilka hade lagt en ekonomisk grundplåt som räckte till att köpa in hela landets bestånd av mikrofilmade kyrkböcker. Syftet med den kommunala satsningen var i första hand att sysselsätta personer med nedsatt arbetsförmåga. Utöver kommunerna hade också initiativtagaren, Släkt- och Emigrationsforskarföreningen Dalfolk, en styrelsepost.

Släktforskarnas Hus blev i slutet på 1990-talet en av de viktigaste svenska släktforskningscentra dit släktforskare från hela landet vallfärdade, ibland med husvagn, för att intensivforska under dagar eller veckor. Men den ojämna strömmen av besökare kunde aldrig väga upp de kostnader Släktforskarnas Hus utgjorde för sina huvudmän.

I januari 2007 såldes verksamheten ut till två av de anställda, som bildade företaget Släktforskarnas Hus i Leksand AB. De fortsatte att driva verksamheten i privat regi i de gamla huvudmännens lokaler och med deras utrustning. Företaget hade ett nära samarbete med Genline och stod för det företagets supporthjälp, också efter Ancestrys övertagande av Genline sommaren 2010.

I och med digitaliseringen av de svenska kyrkböckerna minskade behovet av forskarsalar för släktforskning successivt. Folk kunde nu sitta hemma i köket och forska lika bra som i Släktforskarnas Hus. Verksamheten övergick då till att bli mer en kurs- och serviceverksamhet knuten till samarbetspartnern Genline (senare Ancestry), som förlade sin läshjälp-service till "huset". Detta höll emellertid inte i längden, då kundunderlaget till slut blev för litet.

Från och med årsskiftet 2013-2014 slutar Släktforskarnas Hus att existera. De återstående delarna av verksamheten flyttar hem till majoritetsägaren[1].


Noter:


  1. Släktforskarnas Hus flyttar artikel i Dalarnas Tidningar