Volymbeteckning

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Arkiv.jpg
Volymbeteckning.png

Volymbeteckning är den benämning som används för att beteckna en volym i t.ex. ett arkiv. Alla kyrkböcker, t.ex. är ordnade efter ett gemensamt system, Kyrkoarkivens förteckningsplan , där böckerna anges i serier och nummer. Varje volym i varje arkiv får därmed en unik beteckning som består av ett signum (från A till P) och ett volymnummer, t.ex. Vallerstad (E) C:3. Denna volymbeteckning finns angiven på alla kyrkoarkivalier och liknande beteckningar finns angiven på alla andra offentliga arkivalier enligt det s.k. Allmänna arkivschemat.

Volymbeteckningen används alltid när man besöker ett arkiv och vill studera en arkivhandling. Volymbeteckning är också den benämning som används för att beteckna mikrofilmat arkivmaterial. Därmed uppstår en konflikt mellan arkivets volymbeteckning på själva originalhandligen och den volymbeteckning som används av den som avbildat originalhandligen. Det är därför arkivens volymbeteckning som alltid används vid källhänvisningar av seriösa släktforskare.

Arkiv Digital och SVAR använder volymbeteckningarna i arkivens aktuella förteckningar, och har också hänvisningar när handlingar ingår i en volym av annan typ eller i en annan arkivbildares arkiv. Genline använder däremot de i dag ofta inaktuella volymbeteckningarna från mormonfilmerna, och saknar ofta hänvisningar eller har missvisande sådana.