Förteckningsplan

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

En förteckningsplan är en kategorisering där arkiverat material är ordnat efter ett gemensamt system. I Sverige introducerades det allmänna arkivschemat 1903, och skapades av riksarkivarien Emil Hildebrand. För vissa typer av arkiv används andra scheman, t ex Kyrkoarkivens förteckningsplan, som kom 1884. Kyrkoarkiven förtecknas enligt denna förteckningsplan intill 1999-12-31. Efter separationen mellan kyrka och stat används från och med 2000-01-01 det svenska allmänna arkivschemat.[1]

Allmänna arkivschemat

 • A. Protokoll
 • B. Arkivexemplar av utgående handlingar
 • C. Diarier
 • D. Register och liggare
 • E. Inkomna handlingar
 • F. Handlingar ordnade efter ämne
 • G. Räkenskaper
 • H. Statistik
 • J. Ritningar och Kartor
 • K. Fotografier
 • L. Trycksaker
 • Ö. Övriga handlingar

Kyrkoarkivens förteckningsplan

 • A. Protokoll
I Husförhörslängder
II Församlingsböcker
III Böcker över obefintliga
IV Personakter
V Församlingsregister
VI Avgångsregister
I Konfirmationsböcker
II Kommunionlängder
I Sockenstämmans protokoll och handlingar
II Kyrkostämmans protokoll och handlingar
III Kyrkorådets protokoll och handlingar
IV Skolrådets protokoll och handlingar
V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 • L. Räkenskaper
I Räkenskaper för kyrka
II Räkenskaper för skola
III Räkenskaper för fattigvård
IV Räkenskaper för kollekt
V Räkenskaper för övriga ändamål
 • M. Handlingar angående prästval
 • N. Visitationshandlingar
 • O. Handlingar angående kyrka och kyrkogård m m
 • P. Övriga handlingar och handskrifter

Källor

 1. Wikipedia