Sockenstämma

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Sockenstämma var det beslutande organet i en socken under den tid som socken var en administrativ enhet, alltså fram till 1862 års kommunalförordningar. Dess uppgifter övertogs därefter av kyrkorådet.

Sockenstämmans protokoll, och andra protokoll som har med socknen att göra, arkiveras under bokstaven K och förvaras på landsarkiven. Ur släktforskarens synpunkt är räkenskaperna mest intressanta. Där redovisas ofta gåvor skänkta i samband med dop, vigsel eller jordfästning. Dessa räkenskaper kan alltså vara till hjälp vid fastställande av data, då luckor förekommer i kyrkböckerna. Man återfinner också fattigräkenskaper, och under 1800-talet också skolräkenskaper m.m.

Förteckningsplan

  • K:I Sockenstämmans protokoll och handlingar
  • K:II Kyrkostämmans protokoll och handlingar
  • K:III Kyrkorådets protokoll och handlingar
  • K:IV Skolrådets protokoll och handlingar
  • K:V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar