Flisby (F)

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Flisby är en församling i Linköpings stift, Nässjö kommun, Småland (Jönköpings län), Södra Vedbo härad. Från och med den 1 januari 2007 har Flisby gått upp i Norra Solberga-Flisby församling.


Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.

Socken-/Församlingsbeskrivning

Flisby består av en omväxlande odlings- och skogsbygd kring Svartåns övre lopp med jämnt spridd bebyggelse.

Historik

I Flisby finns över 350 fornlämningar, bland annat fyra hällkistor samt åtskilliga spridda rösen, kvadratiska stensättningar och domarringar från perioden bronsåldern till äldre järnålder. Av gravfält från äldre järnåldern märks "Brudadungen" med bland annat en monumental treudd och 38 domarringar. Höggravfält från yngre järnåldern ansluter till sex byar i ådalen, och tre vikingatida runstenar är kända.

  • Ortnamnet (1337 Flithisby) innehåller troligen en form av det gamla namnet på nuvarande Flisbysjön och by 'gård', 'by'.

Geografiska platser

Flisby gränsar till socknarna Askeryd, Barkeryd, Bredestad, Bälaryd, Eksjö, Järsnäs, Norra Solberga och Nässjö

Gårdar

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: -1961 Moderförsamling i Flisby och Norra Solberga pastoratet
1962- annexförsamling i Norra Solberga och Flisby pastoratet
Kontrakt: -1880-1905- Södra Vedbo kontrakt
Kyrklig samfällighet:
Stift: Linköpings
Fögderi: 1720-1945 Norra och Södra Vedbo fögderi
1946- Eksjö fögderi
Länsmansdistrikt: Namn/Tidsperiod för Länsmansdistrikt
Landsfiskalsdistrikt: Namn/Tidsperiod för Landsfiskalsdistrikt
Polisdistrikt: Namn/Tidsperiod för Polisdistrikt
Åklagardistrikt: Namn/Tidsperiod för Åklagardistrikt
Kronofogdedistrikt: Namn/Tidsperiod för Kronofogdedistrikt
Län: Jönköpings
Härad: Södra Vedbo
Tingslag: -1947 Södra Vedbo
1948-1970 Norra och Södra Vedbo
Domsaga: 1680–1798 Södra Vedbo, Norra Vedbo och Vista
1799–1970 Norra Vedbo och Södra Vedbo
Kommun: 1863-1951 Flisby kommun
1952-1970 Solberga kommun
1971- Nässjö kommun
Landskap: Småland
Militär indelning: Namn/Tidsperiod för Militär indelning

Digitalt material

Tryckt litteratur

Arkivalier

Kyrkoarkivalier
  • Här kan man nämna befintliga kyrkoarkivalier.
Juridiska arkivalier
  • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
  • Här kan man nämna befintliga militära arkivalier.
Övriga arkivalier
  • Här kan man nämna övriga arkivalier.

Lokala arkiv

  • Här kan man nämna lokala arkiv.

Register & avskrifter

  • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter

Föreningar

  • Flisbys Hembygdsförening==Övrigt==

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för denna församling/socken.

Länkar

Fotnoter