Allmänna arkivschemat

Från Wiki-Rötter
(Omdirigerad från Arkivschema)
Hoppa till: navigering, sök
Arkiv.jpg

Redovisningen av arkivbestånden bygger vanligen på någon form av arkivschema eller förteckningsplan.

I Sverige introducerades det allmänna arkivschemat 1903, och skapades av riksarkivarien Emil Hildebrand. För vissa typer av arkiv används andra scheman, t ex Kyrkoarkivens förteckningsplan, som kom 1884. Kyrkoarkiven förtecknas enligt denna förteckningsplan intill 1999-12-31. Efter separationen mellan kyrka och stat används från och med 2000-01-01 det svenska allmänna arkivschemat.

Under seklet som gått har man vid olika tidpunkter tillfört nya rubriker i schemat. Oftast som ett resultat av att nya materialtyper funnit sin väg in i arkiven. Särskilda rubriker för mikrofilm, ljudupptagningar och liknande visade sig inte vara hållbara lösningar.

Arkivlagen (1991) formar den senaste versionen av schemat.

Arkivschemats ursprung i den statliga sektorn vid förra sekelskiftet har under seklets gång gjort det mer och mer svårarbetat. Så har till exempel grupperna K och L ifrågasatts. Det svenska Riksarkivet har beslutat att statliga myndigheterna skall gå över till processorienterad arkivredovisning, (RA-FS 2008:4), vilken trädde i kraft den 1 januari 2009.

Allmänna arkivschemat - huvudavdelningar

 • A. Protokoll
 • B. Arkivexemplar av utgående handlingar
 • C. Diarier
 • D. Register och liggare
 • E. Inkomna handlingar
 • F. Handlingar ordnade efter ämne
 • G. Räkenskaper
 • H. Statistik
 • J. Ritningar och Kartor
 • K. Fotografier
 • L. Trycksaker
 • Ö. Övriga handlingar

I Sverige betecknas huvudgruppernas underavdelningar med siffor, exempel:

 • A1:1 Årsmötesprotokoll, volym 1
 • A2:2 Styrelsemötesprotokoll, volym 2

Finländska arkivschemat - huvudavdelningar

 • A. Diarier
 • B. Förteckningar
 • C. Protokoll
 • D. Kopior
 • E. Inkomna handlingar
 • F. Korrespondens
 • G. Räkenskapshandlingar
 • H. Handlingar arkiverade enligt innehåll
 • Ö. Övriga handlingar (alternativt huvudgrupp U)

I Finland betecknas huvudgruppernas underavdelningar med bokstäver, exempel:

 • Ca:1 Årsmötesprotokoll, volym 1
 • Cb:2 Styrelsemötesprotokoll, volym 2

Norska arkivschemat (Norsk allment arkivskjema) - huvudavdelningar

 • A. Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
 • B. Kopibøker
 • C. Journaler og andre overgripende registre
 • D. Saks- (sv. ärende) og korrespondansearkiv ordnet etter organets hovedsystem
 • E. Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter eventuelle andre (sideordnede) system
 • F.- O. Seriekodene er reservert til bruk for spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde
 • P. Personalforvaltning
 • Q. Eiendomsforvaltning
 • R. Regnskap
 • S. Statistikk
 • T. Kart og tegninger
 • U. Foto, film og lydopptak
 • V. EDB og mikrofilm
 • W. Gjenstander (stempler, modeller, faner)
 • X. Egenproduserte trykksaker (ett eks. inkl. klisjéer)
 • Y. Andre utskilte arkivdeler, diverse
 • Z. Referansemateriell (arkivlister, instrukser, avisklipp etc.)

I Norge betecknas huvudgruppernas underavdelningar med bokstäver, exempel:

 • Aa:1 Årsmötesprotokoll, volym 1
 • Ab:2 Styrelsemötesprotokoll, volym 2


Släktforskarens eget familjearkiv

Som privatperson kan man underlätta för andra att hitta i det egna familje- eller släktarkivet[1] genom att följa det allmänna arkivschemat. Om detta finns många goda råd och tips i Elinor Elmborgs häfte Arkiveringsguide för släktforskare, Stockholm 2009, ISBN 978-91-633-4115-1.

Källor

 • Nilsson, Nils, Arkivkunskap, Stockholm 1971.
 • Gränström, Claes, mfl, Arkivlagen, 1992.
 • Sundin, Elof, Arkivschemat - lösning eller hinder. Stockholm (RA?) (Stencil) 1989.
 • Statsarkivet i Trondheim, SAT

Se även


Referenser:

 1. Se mer om familje- och släktarkiv i Arkiv.