Genealogiska Föreningen

Från Wiki-Rötter
(Omdirigerad från GF)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Genealogiska Föreningens logotype

Genealogiska Föreningen (GF) är Sveriges äldsta rena släktforskarförening, grundad 1933, med säte i Stockholm. GF är en riksförening, och under de första decennierna bildades en rad regionala föreningar, anslutna till huvudföreningen. Dessa föreningar är nu fristående, och GF är idag en förening som har hela Sverige som arbetsområde. Genealogiska Föreningen är sedan 1998 ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Över åren har föreningen skaffat sig ett ansenligt genealogiskt bibliotek och arkiv (Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek) som finns att besöka i Sundbyberg. Föreningen ger sedan 1950 ut tidskriften Släkt och Hävd samt (från 2016) Svensk Genealogisk Tidskrift.

På senare år har föreningen på ett mycket bra sätt kunnat leva upp till sin status som riksförening genom att aktivt satsa på internet. Samlingarna registreras och digitaliseras och görs tillgängliga på föreningens hemsida. Den unika samlingen av familjenotiser från 1936 och framåt är ett bra exempel på detta, där materialet efterhand som det digitaliserades blev tillgängligt på medlemssidorna. De föreläsningar som ges filmas och läggs ut på sidor tillgängliga för medlemmar.

Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek

GF:s bibliotek - interiör

Genealogiska Föreningen innehar Sveriges och Skandinaviens största genealogiska bibliotekssamlingar bestående av över 40.000 volymer. Släktforskarnas arkiv och bibliotek. Föreningen började redan 1933 samla in släktutredningar sammanställda av privatpersoner. Nu har samlingen vuxit till många hyllmeter enskilda släkter, sorterade på släktnamn i alfabetisk ordning. Utöver enskilda släkter finns också så kallade familjeregister, där släktforskare gått igenom en viss gård, by eller socken och följt de släkter som bott där genom århundradena. Dessa familjeregister är sorterade landskapsvis i alfabetisk ordning. Därutöver finns också tryckta släktsammanställningar,exempelvis Svenska släktkalendern, Elgenstiernas Svenska adelns ättartavlor. Biblioteket har också en stor samling med yrkesmatriklar; korta biografiska notiser om exempelvis lantmätare, veterinärer, sockerbagare, kopparstickare, jurister och apotekare. Därtill matriklar från olika ordenssällskap; frimurarna, Timmermansorden, Odd Fellow och många andra. Det finns ett rikt bestånd av skolkataloger, framför allt från 1940- och 50-talen. Dessa ligger i kartonger, sorterade på skolorten i alfabetisk ordning. I geografiska avdelningen finner man böcker och häften sorterade landskapsvis i alfabetisk ordning. Här finns stadsmonografier, hembygdsföreningars årsböcker, landskapsbeskrivningar, företagsminnen och mycket annat som hör ihop med det aktuella landskapet. I hängmappsrummet finner man släktutredningar som kommit föreningen tillhanda i lösa papper och därför inte gått att ställa i bokhyllorna. Istället har de lagts i hängmappar som märkts med det aktuella släktnamnet. Även den geografiska avdelningen har ett komplement inne i hängmappsrummet. Där finns mängder av tidningsklipp om exempelvis gamla skolbyggnader, smedjor med lång historia eller kanske någon person som brukar en gammal släktgård.

Genealogiska Föreningens Familjenotiser

Genealogiska Föreningens Familjenotiser är en stor klippsamling med familjenotiser mestadels hämtade ur Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Historik

1936 började man inom Genealogiska Föreningen dagligen klippa familjeannonser och personnotiser ur Svenska Dagbladet och sortera dem släktnamnsvis. 1967 utvidgade man projektet och började klippa även ur Dagens Nyheter. Klippsamlingen omfattar i dag ett femtiotal hyllmeter kartonger och lådor med ark (folio och A4) fyllda med tidningsurklipp.

Varje ark upptar ett släktnamn, ibland med stavningsvarianter. Inom arken är ordningen kronologisk. Tittar man på samtliga ark med ett visst efternamn så finner man alltså födelse-, lysnings-, vigsel- och dödsannonser, minnesrunor mm inom släkter med detta efternamn. Om man vet datum kan man göra sökningen snävare. Det bör påpekas att notiserna i dessa två Stockholmstidningar var mer rikstäckande då än vi idag har benägenhet att tro.

Familjenotiser på nätet

Den äldre serien omfattar 174 arkivkartonger med familjenotiser uppklistrade på folioark - ett omfång som resulterat i 62 000 fotografier i nätversionen. Den yngre serien är nu fotograferad och indexerad, vilket ökat antal sidor till över 200 000. Idag finns det mer än 2,2 miljoner notiser i samlingen som är sökbara. Arbetet fortsätter kontinuerligt med att inkludera fler notiser från andra tidningar.

Alla efternamn som finns i Klipparkivet är sökbara på den öppna hemsidan, notiserna har man tillgång till som medlem i Genealogiska Föreningen.

Inrikes pass

GF sjösatte våren 2010 projektet Inrikes pass för att bygga en digital bilddatabas och ett namnregister till arkivhandlingar som rör inrikes resor. Arkivmaterialet är relativt outforskat och innehåller mängder med spännande uppgifter om våra anfäder och anmödrar. Passjournalerna, dvs. listor på utfärdade pass, kan innehålla uppgifter om namn, yrke, resmål, avreseort, väg som personen måste färdas, samt en beskrivning av utseendet. Andra dokument som digitaliseras är passansökningar, dagböcker från gästgiverier, m.m. Som medlem kan man ta del av detta material allteftersom det digitaliseras.

CD/DVD-skivor

GF har tagit fram ett flertal olika CD-, och DVD-skivor:

Externa länkar