Gustaf Elgenstierna

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Gustaf Elgenstierna

Gustaf Magnus Elgenstierna, född den 26 augusti 1871 på Klovsten i Västra Vingåker i Södermanland, död den 21 mars 1948 på Lidingö, var en svensk posttjänsteman och genealog. Han var son till Carl Elgenstierna och Evelina Petersohn samt gifte sig 1908 med Clara Sandberg, dotter till postmästare Gustav Sandberg och Ida Stjerncreutz.

Elgenstierna blev student 1891, postexpeditör 1902, 1:e postexpeditör 1915 samt var kontrollör i Generalpoststyrelsen 1919-1937. Han var bokauktionskommissarie i Stockholm 1906-11, ledamot av överstyrelsen för Svenska adelsförbundet 1924, korresponerande ledamot av Samfundet för dansk-norska Genealogiska och Personhistoriska förbundet 1924, ledamot av Genealogiska Samfundet i Finland 1928, ledamot av Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia 1927 samt blev hedersledamot av Samfundet för Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie 1937.

Han är en av Sveriges mest namnkunniga släktforskare och utgivare av genealogiska och biografiska publikationer. Han utgav Köpings stads tjänstemän 1605-1905 (i serien "Skrifter utgifna af Personhistoriska Samfundet", 1907) och fler andra mindre skrifter och tidskriftsartiklar i Personhistorisk tidskrift. Han tog även initiativet till och var 1911-1944 redaktör för Svenska släktkalendern. Från 1938 till sin död var han redaktör för den av Riddarhuset utgivna adelskalendern. Han blev ledamot av Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia 1927.

Elgenstiernas namn är idag närmast synonymt med den utgåva av adelns ättartavlor han år 1925-1936 utgav (Den introducerade svenska adelns ättartavlor, 9 volymer). Verket utgick från Gabriel Anreps ättartavleutgåva från 1800-talet. Elgenstierna har i det mycket utförliga företalet i den första volymen redogjort för sin arbetsprocess och sitt arbetes förhållande till dess föregångare. Vid utgivningen hade han kring sig en stab av medarbetare, bland andra professor Gottfrid Carlsson, som arbetade med medelstidsgenealogierna, arkivrådet Johan Axel Almquist, direktören Govert Indebetou och läroverksadjunkten Vilhelm Ljungfors, alla välkända genealoger. Jämfört med Anreps utgåva innebar Elgenstiernas utgåva en källkritisk upprensning, men genom en hel del ytterligare forskning har senare forskare kunnat påvisa behovet av kompletteringar och rättelser och man kan i den genealogiska tidskriftslitteraturen (exempelvis tidskriften Släkt och Hävd) och i Svenskt biografiskt lexikon stundom finna korrigeringar till av Elgenstierna publicerade genealogier. I ett så omfattande arbete kan dock detta sägas ligga i sakens natur, när genealogisk forskning har blivit vanlig. Två supplementband utgavs 2008 av Sveriges Släktforskarförbund efter ett omfattande förarbete. Elgenstiernas ättartavlor förblir för all framtid ett storverk och ett ojämförligt referensverk för släktforskningen i Sverige.

Tryckta arbeten

  • Slägten Petersohn. Några anteckningar. Nora 1896. 24 s.
  • Köping stads tjänstemän 1605-1905. Personhistoriska anteckningar. Stockholm 1907. (4), 106 s. (Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet, 1.)
  • Spridda rättelser och tillägg till G. Anrep: Svenska adelns ättartaflor. Primeroos, adliga ätten n:r 640 (Personhistorisk tidskrift, årg. 9, 1907, tr. 1908, s.91-92).
  • Ätten Galle i Sverige (ibid. Årg. 13, 1911, tr. 1915, s. 32-35).
  • Stockholmssläkter. 1. Nils Nilssons adliga ätt (Holmström). 2. Alexander Roslins fädernesläkt (ibid., Årg. 17, 1915, tr. 1916, s. 179-188).
  • Matrikel öfver borgmästare och rådman samt stads- och magistratssekreterare i Stockholms stad och Norra förstaden. Sthlm 1915-18. 4:o XV, (1), 361, (1), s., 14 portr. (Stockholms rådhus och råd, Afd. 2; tills. med F. De Brun, I. Simonsson & N. Östman).
  • Riddarhusgenealogierna, deras tillkomst och historiska utveckling (Arte et marte, Årg. 32, 1936, s. 19-22).

Källor

  • Govert Indebetou, "Gustaf Elgenstierna in memoriam." Tryckt i Personhistorisk tidskrift 1948, sid 81-82

Externa länkar