Släkt och Hävd

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Släkt och Hävd ges ut av Genealogiska Föreningen sedan 1950.

Släkt och Hävd är en tidskrift som ges ut av Genealogiska Föreningen sedan 1950. Den utkommer med fyra nummer om året.

Släkt och Hävd syftar till att stödja vetenskaplig genealogi, och är ett forum för publicering av kvalificerade artiklar på släktforskningens område. Tillägg och rättelser till genealogiska arbeten publiceras regelbundet, liksom recensioner och anmälningar av verk som är av intresse för släktforskare. En mycket uppskattad avdelning var Frågor och svar, där medlemmar (kostnadsfritt) kunde införa efterlysningar. Eftersom många bibliotek, arkiv och enskilda binder in Släkt och Hävd och bevarar dem kunde svar på frågor komma tiotals år efter att frågan först ställdes.

Släkt och Hävd är ofta anlitad och citerad i akademiska arbeten som berör genealogiska spörsmål. Efter 60 år hävdar tidskriften fortfarande sin ställning som ledande svensk genealogisk tidskrift. Bland det värdefullaste i Släkt och Hävd är de källor som anges för de flesta artiklar. Om man vill forska längre och djupare än vad kyrkoböckerna tillåter, erbjuder dessa källor en rik flora av andra källor för att komma vidare.

Tidigare utgåvor av Släkt och Hävd på CD-skiva

Genealogiska Föreningen har digitaliserat tidigare utgåvor och de kan köpas som CD, uppdelade per decennium. Hittills har årgångarna från 1950 till 1999 getts ut på CD.

Ett namnregister för släktnamn och personer som nämnts i Släkt och Hävd har framställts, och detta digitala generalregister innefattar alla Släkt och Hävd 1950-2012 nr 2. Det finns som databas på hemsidans medlemssidorna samt kommer att finnas på alla Släkt och Hävd CD. Där framgår i vilken artikel eller avsnitt (t ex Frågor eller Recensioner) som det sökta namnet finns i. Det går också bra att fritextsöka t ex ortsnamn eller yrken.

Externa länkar