Studieförbund

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Cirkelledaren Jan-Henrik Marinder hjälper deltagarna i en släktforskningskurs anordnad av ABF och Västerbergslagens Släktforskare i Ludvika att hitta sina förfäder via Internet. Fotograf: Thomas Isaksson

Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom verksamhetsformerna studiecirklar, mötesserier, projekt och arrangemang/evenemang vars syfte är att bibringa deltagarna kunskap i ett brett perspektiv.

Studieförbunden ingår vanligen i en folkrörelse tillsammans med sina huvudmän, delar deras ideologi och arrangerar kurser som passar dem som är engagerade i rörelsen.

Studieförbunden har profiler och inriktningar som präglas av de organisationer de samverkar med och av att de har sin tillhörighet i skilda delar av det civila samhället. ABF är sprunget ur arbetarrörelsen och socialdemokratin (samt vänstern), Folkuniversitetet ur universitetens studerandeföreningar, Ibn Rushd ur den muslimska rörelsen, NBV ur nykterhetsrörelsen, Sensus ur den svenska kyrkan, KFUM/KFUK och tjänstemannarörelsen, Studiefrämjandet ur jakt-, frilufts- och miljörörelsen, Studieförbundet Bilda ur frikyrkorörelsen samt de ortodoxa kyrkorna och Stockholms katolska stift, Studieförbundet Vuxenskolan ur Folkpartiet och Centern samt LRF, Kulturens Bildningsverksamhet ur amatörkulturföreningar och Medborgarskolan grundades av Moderaterna (Högerpartiet).

Varje år genomför studieförbunden c a 300 000 studiecirklar och når över två miljoner deltagare. De enskilt största ämnena är konst/musik/media, humaniora samt samhälls- och beteendevetenskap. Släktforskning hör till de ämnen som flera av studieförbunden arrangerar kurser och studiecirklar i, och man beräknar att i alla fall något av studieförbunden ordnar släktforskarkurser i varje svensk kommun. I stora och mellanstora städer kan man räkna med att flera studieförbund arrangerar kurser i släktforskning. Också pensionärsorganisationerna arrangerar ett stort antal fristående släktforskningskurser varje termin.

Sveriges Släktforskarförbund har ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan sedan 2012.

Studiecirkeln, den lilla gruppen som lär tillsammans, är grunden i folkbildningen. Det är ett pedagogiskt koncept som funnits i Sverige sedan strax efter sekelskiftet 1900.

Studieförbunden är tillsammans Sveriges största kulturarrangör. De 250 000 publika kulturprogram som arrangeras lockar varje år 15 miljoner besökare.

Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation.

Studieförbund enligt Folkbildningsrådet

Det finns idag tio studieförbund i Sverige, varav majoriteten anordnar kurser i släktforskning.

  • ABF
  • Folkuniversitetet
  • Ibn Rushd (studieförbund)
  • Kulturens Bildningsverksamhet
  • Medborgarskolan
  • NBV
  • Sensus studieförbund
  • Studiefrämjandet
  • Studieförbundet Bilda
  • Studieförbundet Vuxenskolan