Pensionärsorganisation

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Pensionärsorganisationer i Sverige är intressanta för släktforskare genom att de organiserar ett stort antal studiecirklar och kurser i släktforskning varje termin. Pensionärsorganisationernas kurser riktar sig till de egna medlemmarna eller andra pensionärer, och brukar anpassas till de förhållanden som är gynnsamma för pensionärer, bl.a. genom att ha många kurser under dagtid.


PRO, Pensionärernas Riksorganisation

PRO bevakar pensionärers intressen i olika samhällsfrågor och bedriver en egen omfattande verksamhet i form av studier, friskvård, motion, dans, samvaro med mera. PRO har också stor konsumentverksamhet, bland annat med prispressargrupper. PRO är partipolitiskt obundet och öppet för alla pensionärer, samt maka/make/sambo. PRO har ca 401 000 medlemmar (31 dec 2007). PRO arbetar mot åldersdiskriminering och för pensionärers inflytande i samhället – för bättre ekonomi, genom pensioner, skatter, bostadstillägg, bättre sjukvård, äldreomsorg och boende. PRO ger ut tidningen PROpensionären och driver en egen folkhögskola i Gysinge Herrgård. PRO är även majoritetsägare i reseföretaget Grand Tours. Ordförande: Curt Persson, Hemsida: www.pro.se, e-post: info@pro.se, tel: 08-701 67 00

SPF, Sveriges Pensionärsförbund

SPF är en medlemsorganisation över hela Sverige för människor som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF har över 255 000 medlemmar idag och växer med sina 27 distrikt och 850 föreningar. SPF är politiskt och religiöst obundet. Inflytande, valfrihet och livskvalitet sammanfattar vad SPF arbetar med. Aktivitet och gemenskap samt rättigheter och inflytande är centrala frågor för SPF, som aktivt arbetar för en bra politik för äldre, inte minst ekonomiskt, vård och omsorg, boende, samt en bra folkhälsa. Inom SPF, kan den som vill, hitta intressanta områden att aktivera sig inom och finna gemenskap. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 197 300 (TS). Hemsida till Veteranen: www.veteranen.se Ordförande: Karl Erik Olsson. Hemsida: www.spfpension.se, e-post: info@spfpension.se, tel: 08-692 32 50

SKPF Pensionärerna, Svenska KommunalPensionärernas Förbund

SKPF Pensionärerna bildades 1949. Förbundet är i dag Sveriges tredje största pensionärsförbund med över 170 000 medlemmar fördelade bland förbundets 118 avdelningar över landet.

SKPF Pensionärerna är ett öppet partipolitiskt och religiöst obundet pensionärsförbund för alla pensionärer och deras anhöriga. Förbundets medlemmar kommer från alla sektorer i arbetslivet.

I avdelningarna bedrivs olika sociala aktiviteter: resor, möten, motion, m m. SKPF Pensionärerna är därutöver en intresseorganisation för medlemmarna, bl a genom att ingå i regeringens pensionärskommitté, socialstyrelsens äldreenhets referensgrupp, och kommunala pensionärsråd.

SKPF Pensionärerna ger ut medlemstidningen ”här&nu” med 6 nummer per år. Ordförande: Berit Bölander. Förbundskansliet är beläget i Stockholm. Hemsida: www.skpf.se, e-post: info@skpf.se, tel: 010-442 74 60

SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund

SPRF grundades 1937 av f d statspensionärer men är numer öppet för alla pensionärer oavsett tidigare yrkesbakgrund. SPRF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som på olika sätt påverkar Sveriges regering, riksdag och andra beslutsfattare i vitt skilda frågor. Det handlar bland annat om att skapa opinion kring och aktivt verka för pensionärernas trygghet och rättigheter, verka för värdesäkrade och förbättrade pensioner, förbättra äldreomsorgen men också om att främja pensionärernas fritidsintressen av olika slag i syfte att ha ett gott liv. SPRF hade i början av 2008 nästan 40 000 medlemmar fördelade på 85 avdelningar och 17 distrikt. SPRF-Tidningen utkommer 7-8 gånger per år. Den når man på redaktionen@sprf.se Ordförande: Lisbeth Eklund, e-post: lisbeth.eklund@sprf.se, tel: 08-720 33 60 SPRF når man per e-post: kansli@sprf.se, eller tel: 08 – 702 28 80. Hemsida: www.sprf.se

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor. RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar i landet. Som medlem i RPG stödjer du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar beslutsfattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd i kommuner och landsting/regioner. Ett stort antal ledare företräder medlemmarna i offentliga samrådsorgan. Medlemmar kan prenumerera på förbundstidningen SeniorPosten som kommer ut med fem nummer per år. Ordförande: Sten-Gunnar Hedin Hemsida: www.rpg.org.se, e-post: annica.berg@rpg.org.se , tel: 08 597 604 20.