Landskapshandlingar

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Landskapshandlingarna är räkenskaperna från vasatidens fogdar för tiden 1530-1630. Varje fogde var skyldig att föra årliga räkenskaper över sitt fögderi och en gång om året infinna sig med sina räkenskaper hos kammarenStockholms slott för att få dem reviderade. Räkenskaperna inlevererades till kammarens arkiv och finns nu i Riksarkivet.

Landskapshandlingarna innehåller räkenskaper från fogdarna i olika härader, på kungliga slott och kungsgårdar, men de innehåller också räkenskaper från städer, fisken och bergsbruk samt olika slag av kyrkliga räkenskaper.

Fogdarnas räkenskaper uppdelades årsvis, och varje fogdes räkenskap fick ett särskilt nummer inom årgången (t.ex. 1547:8, 1547:9 osv.); detta nummer växlar godtyckligt mellan åren.

Varje fogdes årliga räkenskaper (t.ex. Uppland 1550:6) omfattar två eller flera räkenskapshäften:

  • fogdens huvudräkenskap, en sammanställning av inkomster och utgifter
  • jordebok (ofta kallad årliga räntan)), en längd över socknar och gårdar inom fögderiet
  • tionderäkenskap, längder över tionde som togs ut av böndernas spannmålsskörd.
  • extraskatter av olika slag

Utöver detta finns det ofta samlingar av verifikat för skatter, löner, underhåll mm mm.

Benämningen landskapshandlingar kommer av att räkenskaperna tidigt ordnats efter olika landskap, en uppdelning som alltjämt finns kvar: Uppland, Södermanland, Närke, Östergötland, Småland, Västergötland, Dalsland, Värmland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten. Dessutom finns räkenskaper för Jämtland och Härjedalen som var ockuperat på 1560-talet, Norrlands lappmarker och Norrlands handlingar, dvs. handlingar gemensamma för flera norrländska landskap.

Med sina drygt 19 000 bevarade räkenskapshäften på nära 600 hyllmeter är landskapshandlingarna det största samlade arkivbestånd från 1500-talet och 1600-talets början.

Forskningskällor

Digitalt material

Tryckt litteratur

Arkivalier

  • Här kan man nämna befintliga arkivalier.

Register & avskrifter

  • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter med en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Källor

SVAR