Källmaterial är skriftligt eller muntligt material som består av samtida vittnesbörd om ett visst förhållande.[1] Källmaterial är det material ur vilket information eller idéer härrör. Vid översättningar är källmaterialet den ursprungliga texten som ska översättas till andra språk.

Källmaterial brukar delas in i tre sorter: primära källor, sekundära källor och tertiära källor.

Se även

Referenser

  1. SAOB, på internet, besökt 19 augusti 2010, uppslagsord: källmaterial