Källkritik

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Källkritik är en bedömning av en källas trovärdighet. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att resultat som presenteras verkligen baseras på tillförlitliga basfakta. Källkritiken är en mycket viktig del av släktforskningen. Varje släktforskare råkar på skrönor som går i släkten men som oftast, när man börjar kolla upp i källorna, inte stämmer.

Wiki-Rötter är ett bra exempel på när källkritik är nödvändig. Orsaken är att eftersom vem som helst kan skriva här, måste man själv bedöma hur säkra uppgifterna är, för att fullt ut kunna ta tillvara på den information som erbjuds. Detta gäller för övrigt i stort sett all släktforskningsdata som kan hittas antingen det är på Internet eller inte samt alla de CD som florerar på marknaden t.ex. Sveriges dödbok, även om själva originalböckerna är avfotograferade av t.e.x. Arkiv Digital, Genline eller SVAR.

Med källa avses oftast en information som är återgiven i text och bild. En källa kan också vara ett fysiskt objekt från något som funnits eller inträffat, t.ex. arkeologiska fynd.

Metoder

Källkritik handlar om att skapa sig en uppfattning om den helhet där den presenterade uppgiften ingår. För att kunna tolka en källa krävs att mottagaren har tillräckliga förkunskaper. God källkritik vilar således på god ämneskunskap. Många gånger kan det bli en form av rundgång där källorna refererar till varandra, och den ursprungliga källan försvinner i mängden. Här blir det viktigt att identifiera förstahandskällan.

Förstahandskälla kan till exempel vara en person som bevittnat en händelse, medan andrahandskällan kan vara den person som återger vad förstahandskällan berättat. En förstahandskälla räknas som den mest tillförlitliga inom källkritiken eftersom den till skillnad från andrahandskällan är oberoende. Om du vill kontrollera att en uppgift stämmer, använd då minst två av varandra oberoende källor. Det här betyder inte att ett vittne alltid är neutralt. Om du bevittnar exempelvis en konflikt kan det tänkas att du hyser sympati för ena sidan och detta kan påverka också din berättelse om händelseförloppet.

Inom släktforskning är en födelsebok ett exempel på en förstahandskälla.

Inom källkritiken brukar man använda dessa aspekter på källan.

  • Identifikationen av källan: Man försöker bedöma dess upphovsman, dess tillkomstsituation, avsikten med tillkomsten och om källan är äkta eller inte.
  • Samtidighetskriteriet: Man bedömer upphovsmannens (vittnets) närhet i tid och rum till den information källan förmedlar.
  • Tendenskriteriet: Man bedömer upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning.
  • Beroendekriteriet: Man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra.
  • Urvalskriteriet: Man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket även omfattar en bedömning av vilka källor som saknas och eventuellt skulle kunna förändra utsagan.

Litteratur

Se också:

Externa länkar