Wikisource

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Wikisource är ett digitaliseringsprojekt som drivs av Wikimedia Foundation, som ett systerprojekt till Wikipedia. Arbetet drivs på frivillig grund och projektet använder wiki-tekniken med vissa tillägg för att återge äldre texter på flera olika språk. Inga avgifter eller abonnemang krävs. Wikimedia Foundation bekostar driften med frivilliga gåvor.

När Wikipedia, den fria encyklopedin, startade 2001 var det länge oklart exakt vad som borde ingå i en encyklopedi på nätet. Med tiden har olika randfenomen som matrecept, ordboksförklaringar och avskrifter av lagtexter utrangerats ur uppslagsverket. För några av dessa har sidoprojekt startats. Trots att det redan fanns flera voluntärprojekt inom digitalisering, startades Wikisource i november 2003. Från början fylldes wikin med e-texter som kopierades bland annat från Wikipedia och Project Gutenberg. Hösten 2005 började man återge bilder av boksidor vid sidan av den renskrivna, sökbara texten. Wiki-tekniken blir därigenom användbar för korrekturläsning av OCR-tolkad text.

Wikisource finns på flera språk. De största är franska (700.000 boksidor), engelska (420.000) och tyska (145.000). Lite mindre är grenarna på norska (32.000), svenska (21.000), och danska (4.000 boksidor).

Franska Wikisource har ett formellt samarbete med Bibliothèque nationale de France, där BnF skannar böcker och franska Wikisource korrekturläser dem. Norska Wikisource tar på liknande sätt skannade böcker från Nasjonalbiblioteket i Norge, men utan formellt etablerat samarbete. Svenska Wikisource har korrekturläst en del dagstidningar som skannats av Kungliga biblioteket, däribland Post- och Inrikes Tidningar.

Externa länkar

Användbart för släktforskare