Slekt og Data (Norge)

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Slekt og data nytt navn.jpg

Slekt og Data (tidigare kallat DIS-Norge) er Norges største organisasjon for slektsforskere, med over 9.000 medlemmer. Slekt og Data ble stiftet 12 januar 1990. Organisasjonens formål (målsättning) er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i Norge.

Slekt og Data har 20 distriktslag (regionala avdelningar) og disse dekker alle landets fylker (län), alle medlemmer er tilknyttet et distriktslag. Distriktslagene står for den lokale aktiviteten i organisasjonen, de arrangerer møter, temakvelder og kurs. Hvilke aktiviteter som foregår i det enkelte distrikt framgår av hjemmesiden for det enkelte (enskilda) distriktslag. De fleste distriktslagene har satt i gang med gravsteds- og kirkebokregistrering. Dette er et enormt dugnadsarbeid som gjøres for at alle skal få enklere tilgang til kildene (källorna).

Mye av aktiviteten er basert på Internett og elektronisk post. Slektsforum og DISchat er tjenester som skaper kontakt mellom medlemmer og der gis det svar på spørsmål (frågor) innen (inom) data og slektsforskning.

Slekt og Datas medlemsblad, Slekt og Data, er et fagblad med et variert innhold som vil være av interesse for alle slektshistorie- og lokalhistorieinteresserte. Bladet kommer ut fire (fyra) ganger i året. Medlemmer kan lese alle tidligere årganger på vår hjemmeside.

Foruten aktivitet på det lokale plan har organisasjonen et styre som blir valgt på landsmøtet annet hvert år. Organisasjonens kontor ligger i Oslo. Kontoret er bemannet med en generalsekretær og to deltidsansatte.

Slekt og Data har to faglige utvalg; for Internett og for slektsfaglig virksomhet. I tillegg etableres det etter behov prosjekter for større oppgaver. For tiden er prosjektene ”Gravminner i Norge”, DIStreff, Adopter en Eidsvollsmann, Indeksering av Folketelling 1875 og Kirkebokregistrering i aktivitet.

I tillegg etableres det grupper for mindre tiltak. For tiden er det en gruppe i gang for å komme fram til etiske retningslinjer for foreningen og for slektsforsking, mens en annen jobber med tilbud til slektsforskere om testementering av slektsforskingsmateriale.

Slekt og Data er tilsluttet Norges kulturvernforbund og Studieforbundet kultur og tradisjon. Foreningen har et godt samarbeid med Riksarkivaren, og samarbeider med andre nordiske foreninger for slektsforskning gjennom NORDGEN.

Se även

Externa länkar