En släktutredning är det arbeten en släktforskare i allmänhet arbetar med. Förenklat sett är det en utredning som framställer hur olika personer i en släkt är besläktade med varandra. En släktutredning kan bestå av så lite som några få personer, upp till många tusen personer. Utredningens innehåll kan variera från några få uppgifter om varje person, till fullödiga biografier av de som utreds.

En släktutredning görs också när en avlidens släktförhållanden skall klargöras t.ex. inför boutredningar eller arvsärenden, man klarlägger då vilka som innehar arvsrätt.