Biografi

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

En biografi är en redogörelse för en persons liv framställd av någon annan. Om framställningen är gjord av personen själv kallas den självbiografi eller memoarer. Ordet biografi kommer ifrån grekiskans biographi´a (Βιογραφία), av bi´os 'liv' och gra´phō 'skriva'. En författare av biografier kallas biograf.

Släktforskning består till stor del av biografiskt arbete, eftersom den personhistoriska delen av släktforskning är den som ger substans åt personkännedomen.