Södertälje Släktforskarförening

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
SöSF-logotyp

Södertälje Släktforskarförening bildades år 1978 och är en levande och växande förening. Föreningen har cirka 400 medlemmar och är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Föreningens målsättning är att är att informera om och sprida intresse för släktforskning och dess stora kulturvärde, som dokument av folkets egen historia samt att ge stöd, råd och hjälp till släktforskare. Dessutom ska föreningen följa medlemmarnas önskemål och arrangera intressanta, aktuella och givande aktiviteter.

Södertälje-Probanden heter medlemstidningen som utkommer två till fyra gånger per år. Tidningen innehåller intressanta artiklar, nya rön, råd, tips samt information om olika aktiviteter.

Södertälje Släktforskarförening är en förening som skall samla medlemmar med intresse för släktforskning. Föreningen skall genom att införskaffa olika hjälpmedel till släktforskningen kunna hjälpa alla medlemmar i deras forskning. De medlemmar som behöver hjälp i sin forskning skall få det på t.ex. Öppet hus och på Café Nötknäckaren.

Styrelsens uppdrag är: - att förvalta föreningens tillgångar och inventarier - att ordna möjligheten till utbildning i släktforskning genom kurser och cirklar - att delta i olika evenemang som gör föreningen synlig för allmänheten - att anordna föredrag för medlemmar och för allmänheten i rekryteringssyfte - att anordna temamöten - att samarbeta med Folkuniversitetet

Utbildningsgruppen planerar de utbildningar föreningen skall ha i samarbete med Folkuniversitetet. Utbildningsansvarig i föreningen ser till att cirkelledare finns till alla cirklar/kurser föreningen genomför.

Programgruppen organiserar olika aktiviteter inom föreningen och planlägger dessa i samarbete med utbildningsgruppen. Programgruppen samarbetar med Folkuniversitetet vid olika evenemang. De evenemang föreningen skall delta i kan t.ex vara Släktforskningens dag/Medborgardagen, Kringelfestivalen och LTs Familjedag på Torekällberget.

Informationsgruppen informerar våra medlemmar om vad som händer inom föreningens verksamhetsområde. En del av informationen är att skriva i de lokala media som finns. Gruppen skall också se till att informationen som ges även kommer ut på föreningens hemsida. Gruppen skall beställa olika broschyrer och annat rekryteringsmaterial samt se till att det finns på av styrelsen beslutade platser.

Datagruppens uppdrag är:

 • att se till att föreningens datorer fungerar
 • att föreningens program fungerar i FUs datorer

Biblioteksgruppens uppdrag är:

 • att hålla biblioteket aktuellt
 • att köpa in de böcker föreningen behöver
 • att inventera föreningens bibliotek och att hålla inventeringen aktuell

Medlemsservices uppdrag är:

 • att i samarbete med kassören hålla medlemsregistret aktuellt
 • att ta emot anmälningar till olika evenemang föreningen anordnar
 • att vara kontaktperson till föreningens medlemmar
 • att hjälpa övriga grupper med t.ex. kopiering och utskick
 • att organisera servering vid olika tillfällen
 • att tillhandahålla allmän service med praktiska göromål

Mediagruppens uppdrag är:

 • att hålla hemsidan uppdaterad
 • att i samarbete med webmastern hålla hemsidan snygg och funktionsduglig

Redaktionsgruppens uppdrag är:

 • att planera utgivningen av Probanden med 4 nr/år

Föreningen skall verka för att kamratcirklar bildas efter genomförda cirklar eller vid andra sammankomsttillfällen. Kamratcirklarna skall vara en del av föreningens verksamhet men leder sig själva inom cirkeln. Kamratcirklarna skall föra närvaro som redovisas till Folkuniversitetet.

Externa länkar