Krigsarkivet

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Krigsarkivets vapenbild
Krigsarkivet

Krigsarkivet (KRA) var arkivmyndighet för myndigheter under försvarsdepartementet, sedan 1995 en enhet av Riksarkivet.

Krigsarkivets historia

Krigsarkivet med lokaler vid Banérgatan 64 på Ladugårdsgärdet, Stockholm, är ett arkiv innehållande militära handlingar från 1500-talet och framåt. Krigsarkivet tillkom som särskild institution 1805, i samband med att Fältmätningskårens arkiv upprättades och benämndes Konungens krigsarkiv. Från början omfattade arkivet endast kartor och krigshandlingar efter 1805.

År 1873 förenades Krigsarkivet med Generalstabens krigshistoriska avdelning och konstituerades som arkivdepå för de militära myndigheternas äldre handlingar.

Arkivinstitutionen

Krigsarkivet innehåller cirka 72 000 hyllmeter handlingar. Närmaste vården om arkivinstitutionen har en krigsarkivarie. De flesta handlingar äldre än 40 år är offentliga. Släktforskare kan använda Krigsarkivet för att forska i handlingar angående gångna tiders soldater. Krigsarkivet har en mycket betydande kartsamling med ca 35 000 handritade kartor från 1600-, 1700- och början av 1800-talet. Samlingen innefattar kartor och sjökort från hela världen.

Krigsarkivet innehåller följande huvudserier:

  • den stora och värdefulla kartsamlingen, vari ingår omkring 35 000 handritade stads- och fästningsplaner, de äldsta från 1500-talets slut, krigskartor, topografiska kartor och så vidare
  • Krigskollegiums omfattande och viktiga arkiv och Arméförvaltningens äldre handlingar
  • övriga militära myndigheters och institutioners, särskilt de olika regementenas arkiv fram till och med 1815 (delvis ända till 1927)
  • fältarkiv
  • en omfattande biografisk samling samt flera enskilda arkiv

I anslutning till Krigsarkivet finns ett referensbibliotek, och där förvaras bland annat avbildningar av tagna troféer.

Externa länkar