Krämare

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Krämare (från tyska Krämer) är en köpman; person som säljer kramvaror, specerier o. d. i minut, kramhandlare, minuthandlare. Ordet kommer ursprungligen från det grekiska ordet för pengar, chrēma. Under 1700-talet kallades de borgare i svenska småstäder som reste runt på marknader ofta för krämare eller kramhandlare. Ordet är nedsättande och då med hänvisning till att en krämare anses handla med sitt s.k. krämarehjärta, dvs inte drar sig för att göra smutsiga affärer, lura andra eller sälja till vilket pris som helst. "Du har vägt på vågskål, på krämarevis, i hela ditt liv, vid alla dina handlingar; du känner ej andra instinkter än krämarens, du ser i alla andra blott ditt eget krämarebeläte, du mäter med krämaremått och dömer med krämarehjärta."[1] "Krämareanda", småsinnad köpmansanda som, utan högre vyer, är allt för mycket inriktad på vinst och materiella fördelar. [2]


  1. (Ur "Ung Ofegs visor", Folkens visor 1880–1911 (1911), av Ola Hansson.)
  2. (SAOB - Svenska Akademiens Ordbok på nätet.[1])