Kavalleri

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Svensk kyrassiär under Napoleonkrigen.

Kavalleri eller rytteri är ett beridet truppslag som historiskt använde hästar för förflyttning och strid. Det svenska kavalleriet delades traditionellt upp i fyra typer av beväpning. Husarer (lätt och snabbt kavalleri utrustade med sablar och pistol), karabinjärer (ryttare utrustade med korta gevär - karbiner - som kunde hanteras från hästryggen), dragoner (ett beridet infanteri som red vid förflyttning men stred till fots), samt kyrassiärer (ett bepansrat rytteri utrustat med lanser, värjor och pistoler, vilka kan betecknas som arvtagare till medeltidens riddare). De soldater som ingick i kavalleriet kallades ryttare.

Lista över svenska kavalleriregementen

Detta är en lista över svenska militära förband tillhörande kavalleriet.

Kavalleriregementen

 • K 1 Livgardet till häst (1806–1927)
 • K 1 Livregementet till häst (1928–1949)
 • K 1 Livgardesskvadronen (1949–1975)
 • K 1 Livgardets dragoner (1975–1985, 1994–2000)
 • K 2 Livregementets dragoner (1893–1927)
 • K 2 Skånska kavalleriregementet (1928–1942, 1946–1952)
 • K 3 Livregementets husarer (1893– )
 • K 4 målands husarregemente (1822–1927)
 • K 4 Norrlands dragonregemente (1928–1955, 1976–2005), omnumrerat från K 8 1928
 • K 4 Norrlands dragoner (1955–1976)
 • K 5 Skånska husarregementet (1807–1927)
 • K 6 Skånska dragonregementet (1822–1927)
 • K 7 Kronprinsens husarregemente (1882–1927)
 • K 8 Norrlands dragonregemente (1893–1927), omnumrerat till K 4 1928
 • K 9 Norrbottens kavallerikår (planerad men ej uppsatt)
 • Adelsfanan (1571–1901)
 • Aschebergska regementet (1674–1720)
 • Blå (Putbusska) husarregemenetet (1762–1766)
 • Bohus dragonbataljon (1679–1720)
 • Bohus-Jämtlands kavalleribataljon (1661–1670)
 • Bohusläns dragonregemente (1727–1776)
 • Bohusläns kavalleri och dragonregemente (1720–1727)
 • Bohusläns kavallerikompani (1670–1674)
 • Bohusläns lätta dragonregemente (1776–1791)
 • Bremiska adelsfanan (Tyska adelsfanan)
 • Bremiska dragonregementet
 • Bremiska kavalleriregementet
 • Cederströmska husarregementet (1816–1822)
 • Estniska adelsfanan
 • Estniska lantdragonerna
 • Finska lantdragonerna
 • Finska lätta dragonkåren (1770–1772)
 • Gula (Wrangelska) husarregementet (1762–1766)
 • Gröna dragonerna (1675–1679)
 • Hornska husarregementet (1797–1801)
 • Husarregementet (1766–1797)
 • Husarregementet Konung Karl XV (1860–1882)
 • Ingermanländska dragonerna
 • Jämtlands hästjägarkår (1830–1893)
 • Karelska dragonkåren (1743–1780)
 • Karelska dragonregementet (1735–1743)
 • Karelska dragonskvadronen (1724–1735)
 • Karelska kavalleriregementet
 • Konungens värvade husarregemente (1859–1860)
 • Kronprinsens husarregemente (1822–1859, 1882–1927)
 • Kunglig Majestäts drabanter (1675-1821)
 • Kungliga jägarkåren till häst]]
 • Livdragonregementet (1700-1721)|Livdragonregementet (1700-1721)
 • Livdragonregementet (1721-1791)|Livdragonregementet (1721-1791)
 • Livhusarregementet (1793–1797)
 • Livländska adelsfanan
 • Livregementet till häst]] (1667–1791)
 • Livregementets dragonkår]] (1815–1893)
 • Livregementets husarkår]] (1815–1893)
 • Livregementsbrigadens kyrassiärkår]] (1791–1815)
 • Livregementsbrigadens lätta dragonkår]] (1791–1815)
 • Lätta dragonerna av livgardet]] (1772–1793)
 • Lätta livdragonregementet]] (1797–1806)
 • Mörnerska husarregementet ]] (1801–1816)
 • Norra skånska kavalleriregementet]] (1686–1801)
 • Nylands lätta dragonkår]] (1803–1805)
 • Nylands lätta dragonregemente]] (1805–1809)
 • Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleri
 • Nylands och Tavastehus dragonregemente (1721–1791)
 • Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente (1632–1721)
 • Pommerska dragonerna
 • Pommerska kavalleriregementet
 • Pommerska legionens kavallerikår
 • Riksänkedrottningens livregemente till häst (1674–1720)
 • Skåne-Bohusläns dragonregemente (1670–1675)
 • Skånska dragonregementet
 • Skånska husarregementet
 • Skånska linjedragonregementet (1801–1807)
 • Skånska ståndsdragonerna
 • Skånska tremänningskavalleriregementet
 • Smålands kavalleriregemente (1684–1801)
 • Smålands dragonregemente (1801–1822)
 • Smålands husarregemente
 • Svenska husarregementet (1758–1762)
 • Svenska husarskyttekåren
 • Södra skånska kavalleriregementet
 • Tyska dragonregementet
 • Upplands femmänningsregemente till häst (1703-1721)
 • Upplands ryttare (1634–1667)
 • Upplands ståndsdragoner (1700-1721)
 • Upplands tremänningsregemente till häst (1700-1719)
 • Verdiska dragonregementet (1702-1715)
 • Viborgs läns fördubblingsregemente till häst (1700-1709)
 • Viborgs läns kavalleriregemente (1632–1724)
 • Wismarska dragonregementet (1710-1716)
 • Västgöta regemente till häst (1628–1655)
 • Västgöta kavalleriregemente (1655–1802)
 • Västgöta linjedragonregemente (1802–1806)
 • Västgöta dragonregemente (1806–1811)
 • Västgöta ståndsdragoner (1703-1714)
 • Västgöta tre- och femmänningsregemente till häst (1700-1721)
 • Zelowska kosackkåren
 • Åbo läns fördubblingsregemente till häst (1701-1709)
 • Åbo, Nylands och Viborgs tremänningsregemente till häst (1700-1709)
 • Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente (1632–1721)
 • Öselska lantdragonerna
 • Östgöta kavalleriregemente (1634–1791)
 • Överste Filip Bogislaus von Schwerins dragonregemente
 • Överste Gustav Adam Taubes dragonregemente
 • Överste Karl Gustav Dückers preussiska dragonregemente

Hakkapelliter

Hakkapeliter, på finska Hakkapeliitat, var det finska kavalleriet under det trettioåriga kriget (1618–1648). Ordet kommer från deras stridsrop ”hakkaa päälle (pohjan poika)”, ordagrant ”hugg på (nordens son)”.

I den svenska armén ingick tre kavalleriregementen från Finland:

 • Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente
 • Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente
 • Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente

Hakkapeliterna har i Finland fått en legendarisk ställning som kända hjältar och fruktade motståndare. Den historiska forskningen ser numera hakkapeliterna som en del av det dåtida svenska rytteriet, utan särställning. Dock hade Gustav II Adolf med framgång reformerat det svenska rytteriets taktik, som därmed skiljde sig från motståndarnas.