Katolska kyrkan

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dominerande religioner i världen

Romersk-katolska kyrkan, eller Katolska kyrkan som den vanligtvis kallas, hör tillsammans med de ortodoxa kyrkorna till de äldsta kristna kyrkorna. Katolska kyrkan hade 1 147 000 000 medlemmar 2007 runt om i världen[1] och gör den till världens största kyrka. Anhängarna kallas romersk-katoliker eller vardagligt katoliker, även om det begreppet även omfattar andra katolska samfund.

Katolska kyrkan anser sig vara grundad av Kristus och betraktar påven som efterföljare i direkt nedstigande led till aposteln Petrus (apostolisk succession), vilken enligt katolsk lära av Kristus tilldelades överhöghet över de övriga apostlarna (Matteusevangeliet 16:18–19) – en överhöghet som påvestolen än idag anser sig förvalta. Den nuvarande påven heter Franciscus.

Släktforskning

I katolska kyrkan finns det anteckningar över dop, vigslar och begravningar bevarade tidigast från 1300-talet. De äldsta noteringarna finns i Frankrike och Italien, och äldst är en förteckning över begravna i den lilla staden Givry, i östra Frankrike, med början 1334. Uppteckningar för åren före 1500 är sällsynta. I länderna norr och västerut i Europa är de äldsta uppteckningarna från slutet av 1400-talet, och mycket sällsynta. I Norden finns inga kända medeltida kyrkböcker.

År 1497 presenterade kardinalen Francisco Ximénez de Cisneros ett dopregister i Toledo, Spanien, detta blev modellen för den registrering som den katolska kyrkan senare skulle införa i resten av Europa. Vid det tridentinska kyrkomötet år 1563, ålade den romersk-katolska kyrkan, som en del av motreformationen alla sina präster att fortsättningsvis föra dop- och vigselregister i sina församlingar.

Man kan alltså konstatera att det system som vi släktforskare vanligtvis använder oss av för att spåra våra förfäder är en kopia av det system som infördes i katolska kyrkan. Det innebär att man kan tillämpa i princip samma slags metoder för släktforskning i de länder där katolska kyrkan dominerar, samt hos de folkgrupper som är och har varit anslutna till församlingar inom den katolska kyrkan. I de flesta fall (dock med betydande undantag) har mormonerna mikrofilmat församlingarnas kyrkböcker.


Fotnoter:

  1. Kartan uppe till höger ger en bild av vilken religion man kan förvänta sig dominera i olika länder.