Katekes

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Luthers lilla katekes, omslag.
Lilla katekesen var ett obligatoriskt rättesnöre för varje rättrådig kristen, och den som inte lydde hotades med stränga och skrämmande straff.

En katekes (av klassisk grekiska: κατηχισμός "undervisning") är en summering av doktriner, traditionellt en lärobok för undervisning i kristen tro. Den blev vanlig framför allt efter reformationen.

Den första fullt bevarade katekesen man känner till idag skrevs av Thomas av Aquino på 1200-talet. Denna var invecklad och användes nästan bara internt i Katolska kyrkan av till exempel munkar och präster.

I och med reformationen, när man ville göra kristendomen mer tillgänglig, författade Martin Luther en "stor" och en "liten" katekes, vars enkla form av frågor och svar blev stilbildande inom lutherdom och protestantism. Den lilla katekesen var så grundläggande att den skulle läras utantill.

1563 utgav den Reformerta kyrkan sin så kallade Heidelberg-katekes. Den Romersk-katolska kyrkan följde efter med Catechismus Romanus 1566 och Petrus Canisius stora och lilla katekes.

Katekesen som hjälpmedel i släktforskningen

I husförhörslängden framgår ofta hur de förhörda klarade av att läsa eller memorera Luthers lilla katekes. Detta framgår av de s.k. katekismilängderna och husförhörslängderna. Av omdömena framgår om personerna som förhörs är läskunniga och hur mycket de lärt sig av katekesen. Prästen frågar helt enkelt ut personerna i ett muntligt prov. Detta var ett sätt att hålla folket under Herrens tukt och förmaning, och inte ge dem en chans att ifrågasätta den rådande samhällsordningen. De "betyg" som sattes av prästen vid dessa husförhör, hjälper släktforskaren att få en bild av sina förfäder. Var de skrivkunniga? Brydde de sig om att följa "herrans förmaningar"? Var de rena analfabeterna, eller var de rentav duktiga och gudfruktiga? För många av våra förfäder finns knappast några andra "kunskapskällor" där vi kan få en bild av den enskilda personen ifråga.

Se även