Reformationen

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Reformationen är de rörelser inom den västerländska kristendomen som pågick under flera hundra år med början under 1200-talet. Ur denna utvecklades slutligen på 1500-talet de olika protestantiska (synonymt med reformatoriska) samfunden såsom den lutherska, den reformerta och den anglikanska kyrkan. Ordet reformation kommer från latinets reformatio som betyder "återge något dess ursprungliga form", ’förnya’ eller ’ge ny form’.

Den svenska kyrkan uppstod under reformationen. Vid Uppsala möte 1593 antogs Augsburgska bekännelsen som rikets lära, och man beslutade sig för att återgå till Den Svenska Kyrkoordningen. De tre trosbekännelserna från den tidiga kyrkan behölls. Svenska Kyrkan blev så ett evangelisk-lutherskt trossamfund. Det katolska prästerskapet tvingades konvertera eller lämna landet.

(För mer detaljerad information om reformationen som religiös rörelse, se Svenska Wikipedia: Reformationen)

Reformationens betydelse för släktforskningen

Helt kort kan man påstå att reformationen ledde till att kyrkan fick en mer kontrollerande statlig funktion under kungens beskydd. Kyrkan blev en del av staten och en myndighet vars uppgift blev att bokföra befolkningen och vara statens yttersta kontrollorgan.