Hjälpsidor:Grundprinciper

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Detta är en beskrivning av de grundprinciper som gäller för arbetet med Wiki-Rötter. Förutom avgränsningen att "Allt som skrivs i Wiki-Rötter skall ha direkt koppling till ämnet släktforskning." finns en del riktlinjer för hur man presenterar innehållet i artiklarna samt hur man förhåller sig till de övriga aktörerna på Wiki-Rötter.

När det gäller utformandet av artiklar är Wikipedias stilguide en lämplig plats att inhämta grundläggande kunskaper i ämnet.

Grundprinciper

  1. Wiki-Rötter är ett uppslagsverk. Se nedan vad Wiki-Rötter inte är.
  2. Ta inte ställning. Artiklar ska skrivas från en neutral synpunkt, och företräda olika synpunkter på ämnet rättvist och välvilligt.
  3. Respektera upphovsrätten. Wiki-Rötter är en fri encyklopedi, licensierad under licensen Erkännande-DelaLika 3.0 Unported. Att lägga in material som bryter mot upphovsrätten kan leda till legala problem.
  4. Respektera de andra bidragsgivarna. Förutsätt att andra har goda avsikter. De som bidrar till Wiki-Rötter kommer från många olika bakgrunder, och har i många fall vitt skilda synsätt. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslagsverket.

Wiki-Rötter är...

Inte Wikipedia

Wiki-Rötter är en wiki, men inte Wikipedia. Det betyder att de regler som gäller för Wikipedia inte gäller här. I Wiki-Rötter gäller de regler Wiki-Rötter och Sveriges Släktforskarförbund bestämmer, och dessa bör inte förväxlas med andra wikiers regler, även om många av våra egna regler överensstämmer med dem.

Inget diskussionsforum

På Wiki-Rötter kan man både läsa, och redigera artiklar. Varje artikel har en diskussionssida, som är till för att diskutera en artikels innehåll och utformning; diskussioner, spekulationer, och ovidkommande dispyter förs bäst i andra medier.

Diskutera gärna artiklarnas korrekthet på Wiki-Rötter, men om du avser att främst propagera för dina egna åsikter, hänvisar vi dig till något av de otaliga Internetforum som finns.

Ingen bruksanvisning eller användarguide

En artikel är avsedd att ge övergripande, teoretisk information om sitt ämne. De är inte tänkta att ersätta instruktionsböcker eller manualer.

Inte en produkt/tjänstekatalog eller matrikel

Wiki-Rötter ska innehålla fakta med ett visst mått av beständighet. Föränderliga fakta är välkomna på Wiki-Rötter, förutsatt att de har ett historiskt värde efter att de upphört att gälla. Varu- och tjänstepriser, öppettider och telefonnummer för till exempel en butik eller myndighet är föränderliga fakta som oftast saknar värde för framtida användare. Därför gör de sig bäst på butikens och myndighetens egna webbplatser, inte på Wiki-Rötter.

Ingen nyhetstjänst

Att skriva artiklar om aktuella ämnen är mycket välkommet och Wiki-Rötters öppna struktur gör den mycket lämplig för sekundsnabba uppdateringar. När man lägger till ny information till befintliga artiklar bör man dock ha i åtanke att artikeln ska kunna läsas om flera år och fortfarande vara begriplig och aktuell.

Ingen recensionssamling

Artiklar om böcker, datorprogram och andra släktforskningsrelaterade produkter är välkomna på Wiki-Rötter om de är skrivna som referat. Recensioner med personliga omdömen går däremot inte att hantera i en encyklopedi.

Inget propaganda- eller reklammedium

För att vara ett seriös uppslagsverk krävs att artiklar formas ur en neutral synvinkel. Wiki-Rötter är inte heller ett forum för obalanserad kritik av till exempel forskningsresultat. Kritik och argument kan förbättra artikeln under förutsättning att alla signifikanta synpunkter ges utrymme.

Neutralt skrivna artiklar om välkända och dokumenterade företag och varumärken är välkomna på Wiki-Rötter, men inte reklam för företag eller deras produkter, särskilt inte när den skrivs av företaget självt.

Inget porträttgalleri över nu levande personer

Wiki-Rötter vill förtydliga att vi inte är något personligt galleri över ännu levande personer. Gränsen är satt där för att vi inte ska behöva värdera vilka som förtjänar, respektive inte förtjänar, egna personliga artiklar. Tänk på det innan du skapar artiklar, eller interna och externa länkar.

Ingen samling av ens egna idéer

Material på Wiki-Rötter skall kunna verifieras med en trovärdig källa, som gärna bör anges i artikeln. Wiki-Rötter är inte platsen för originalforskning som inte tidigare publicerats någon annanstans.

Ingen samling personliga uppsatser

Alla artiklar på Wiki-Rötter kan redigeras av vem som helst, något som också kontinuerligt görs. Om du har författarambitioner är du varmt välkommen att medverka till Wiki-Rötter tillväxt, men acceptera att vi alla är medförfattare till denna encyklopedi – andra kommer att redigera det material du bidrar med.

Inget forskarforum

Om du har gjort en ny sensationell upptäckt bör du publicera dina forskningsresultat i till exempel en tidskrift. Wiki-Rötter inkluderar gärna dina forskningsresultat när dessa har blivit vedertagen kunskap eller inkluderar informationen i anslutning till ett närliggande ämne.

Ingen kristallkula

Planer, löften och förutsägelser om framtida händelser är inte tidsbeständiga, och är därmed sällan lämpliga i uppslagsverket. Artiklar om planerade händelser är väldigt ofta försök att göra reklam för egen verksamhet, och bör därför synas ganska hårt. Om evenemanget blev stort och uppmärksammat, kan man skapa en artikel om det senare. Endast i de fall planer fått stor uppmärksamhet i oberoende källor och det är realistiskt att information om planerna kan hållas aktuell kan planerna tas med.

Ingen länksamling

Wiki-Rötters artiklar ska i sig ge kunskap. Externa länkar används då dessa ger ytterligare kunskap eller kan hjälpa läsaren till fördjupad kunskap. Interna länkar ska binda ihop relaterade ämnen och tjäna som navigationshjälp här på Wiki-Rötter.

Ingen samling av material som är fritt från upphovsrätt

Hela böcker, historiska dokument och andra samlingar av omodifierade originaldokument hör inte hemma på Wiki-Rötter. Avskrifter har dock en plats om de beskrivs i ett större sammanhang.

Inte en personlig webbplats eller något backuplager

Om du har registrerat dig som användare får du gärna berätta lite om dig själv på din användarsida. Men skriv bara artiklar från en allmän ståndpunkt och ladda bara upp material som bidrar till encyklopedin. Dig själv och dina projekt kan du berätta om på din egen privata webbplats.

Inget fotoalbum

Många artiklar blir bättre av fotografier, men enbart ett fotografi är inte en artikel. Illustrera väldigt gärna artiklar, men använd ett webbfotoalbum för dina privata bilder. Ladda bara upp bilder som är intressanta för fler än dig.

Inte censurerat

Wiki-Rötter kan innehålla material som av vissa uppfattas som stötande. Vem som helst kan redigera artiklar, och ändringarna sparas omedelbart i artikeln utan andras förhandsgranskning eller censur. Även om artiklar bör undvika onödigt stötande material, är det ofrånkomligt att de, för att ge en fullständig bild av ämnet, kan innehålla text, bilder eller externa länkar som av vissa uppfattas som stötande. Förutsättningen är endast att innehållet inte bryter mot Wiki-Rötters Integritetspolicy, eller mot svensk lag. Material som utgör förtal, är integritetskränkande, är upphovsrättsskyddat, eller av någon annan anledning inte är lämpligt på Wiki-Rötter, kommer dock censureras genom radering.

Inget akademiskt, eller på annat sätt kvalitetssäkrat, referensverk

Wiki-Rötter ger ingen garanti om korrekthet. Källhänvisningar är önskvärda, men saknas än så länge i många artiklar.

Inget proprietärt verk

Traditionella uppslagsverk är skyddade av upphovsrätt. Wiki-Rötter publiceras under licensen Erkännande-DelaLika 3.0 Unported, en copyleftlicens som bland annat innebär att kopior får spridas vidare i princip oavsett syfte. Genom att skriva på Wiki-Rötter accepterar användaren denna licens. Det innebär dessutom att upphovsrättsskyddat material inte får laddas upp till Wiki-Rötter annat än vad som tillåts enligt citaträtt, fair use eller liknande undantag.

Inte alltid en demokrati

Beslut tas genom redigerandet i själva artiklarna understött av diskussioner på diskussionssidor, i en process som kan beskrivas som konsensus-sökande.

Ingen användare har plikter

Praxis på Wiki-Rötter är att användare eller funktionärer (admin, byråkrat, ip-kontrollant) i alla sammanhang har rätt att avstå från att agera. "Agera" är varje aktiv teknisk handling på Wiki-Rötter - som att redigera, rösta, skrivskydda, blockera, häva skrivskydd/blockering, dela ut privilegier, jämföra ip-adresser eller liknande. Det är även OK att påbörja något utan att avsluta det.

Inga plikter, men det finns god sed

Man är aldrig skyldig att utföra något på Wiki-Rötter, men däremot finns det saker som anses som god sed. Till dessa hör att utforma sina projekt på ett sådant sätt att andra kan ta över, ifall man själv skulle tröttna och inte slutföra dem. I realiteten innebär detta främst att följa de olika rekommendationer som finns om hur artiklar utformas.