Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Rosenberg-CD:n

Carl Martin Rosenberg gav åren 1882 och 1883 ut ett bokverk på 2.300 sidor innehållande uppgifter om 65.000 olika orter i Sverige. Det var den mest omfattande geografiska sammanställningen över Sverige dittills och har länge gällt som ett referensverk i sin genre.

Originalutgåvan finns inskannad och sökbar hos Projekt Runeberg sedan april 2012.

1982 beslöt föreningen Genealogisk Ungdom i Göteborg att i samarbete med Göteborgs landsarkiv ge ut en faksimilutgåva av bokverket, som ursprungligen var bundet i två band, men nu bröts ner till fyra på grund av omfattningen. Det blev en succé och bokverket såldes snart slut.

1993 trycktes en ny faksimilutgåva, den här gången utgiven av Sveriges Släktforskarförbund och även nu i samarbete med Göteborgs landsarkiv. Efter sex år var även den slutsåld. En undersökning av marknaden några år därefter visade dock att ytterligare en ny tryckt utgåva antagligen skulle bli för dyr för att vara intressant för gemene man.

Det visade sig dock att SVAR under 2003 hade matat in hela bokverket med hög noggrannhet i en databas. Under vintern 2004 skrevs därför ett avtal med Sveriges Släktforskarförbund om ett samarbete rörande en CD-utgåva av verket. Svar har där förutom inmatningen stått för programdesignen medan släktforskarförbundet skapat översättningstabeller till de nutida namnformerna och kvalitetsgranskning samt rättning.

CD-skivan ”Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige” innehåller uppgifter om drygt 65.000 platser i Sverige vid tiden omkring 1880.Följande uppgifter redovisas:

  • Ortnamn (med samma stavning som i bokverket)
  • Socken (med nutida stavning och namnform)
  • Tingslag (med nutida stavning)
  • Härad (med nutida stavning)
  • Län (med nutida stavning)
  • Beskrivning (bokstavstroget återgiven och således även innehållande de fel som fanns i originalverket. Rättelser är gjorda till de normerade namnfälten där fel upptäckts)

Sedan april 2012 finns verket även på Projekt Runeberg. Det är en helt ny inscanning, skild från Riksarkivets, men en som är fritt tillgänglig för alla. Uppgifterna i den databasen är desamma som i skivan, men texten är inte sökbar på samma sätt och man kan inte få fram byar i en socken genom att slå på sockennamnet. Registret med första uppslagsordet på varje sida underlättar dock sökningen.

Externa länkar