Genklang

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Genklang24.jpg

Genklang är föreningen Ovansiljans Släktforskares medlemstidskrift som kommer ut med cirka två nummer per år. Tidskriften började att utges i juli 1993 under redaktion av Jorge Lintrup som en efterföljare till den lite enklare OS-nytt, som egentligen bestod av en hophäftad samling kopior på protokoll och smärre artiklar och notiser. I och med Genklangs födelse markerade föreningen att man ville satsa mer seriöst på tidskriftsformen, varvid årsmötesprotokoll och annan "utfyllnad" lyftes bort och artiklar med mera "tyngd" började att publiceras.

Hittills har 39 nummer utkommit (jan. 2016) och utgivningen har fluktuerat i takt med arbetslust och inkomna artiklar. Ambitionsnivån har växlat från extremt högt, till absolut noll, med beslut om nedläggning till förmån för att ha Släkthistoriskt Forum som medlemstidning. Medlemmarnas reaktion har dock indikerat att en medlemstidning är förutsättningen för medlemskap. Redaktörerna, omväxlande Jorge Lintrup och Torbjörn Näs, har dock aldrig varit rädda för att sticka ut hakan.

Ett genomgående tema tidskriften har kunnat bjuda på under åren, har varit släktutredningar med anknytning till konstnären Anders Zorn, vars etsningar ofta prytt omslagssidorna. På det viset har ett utbyte med Zornsamlingarna kunnat byggas upp, varvid muséet har bidragit med bilder och föreningen återgäldat med släktforskning. Följande porträtt återfinns i ämnet: Grudd Anna Andersdotter (Zorns mor) (#5), Hins/Frost Anders Ersson (#15), Djos/Krång Matts Larsson (#16), Bälter Swen Ersson (Zorns förmyndare) (#21), Kål Margit Ersdotter (#22), Kuver Maja Eriksdotter (#23), Lavas Margit Olsdotter (#24), samt Zorn's favoritmodell - Örjas Ida (#36).

Genklang on line är föreningen Ovansiljans Släktforskares hemsida. Lars Stjernlöf har varit webmästare under hela dess existens.

Externa länkar