Diskussion:Kapellag

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Är det någon skillnad på en annexförsamling och en kapellag? Eller är det så kapellagen är en form av annexförsamling men en annexförsamling kan även vara en församling med en regelrätt kyrka???--Cognatus 27 oktober 2010 kl. 23.55 (CEST)

Annexförsamling, kam. När två eller flere församlingar äro förenade till ett pastorat, kallas en — vanligen den största och den inom hvilken pastor är boende - moderförsamling, den eller de öfriga annexförsamlingar. Kapellförsamling åter är en aflägset belägen del af en annan församling, som med läns- och stiftsstyrelsernas begifvande blifvit derifrån utbruten och försedd med eget kapell. Kapellförsamlingens medlemmar äro skyldiga att bidraga till kyrkobygge i den församling, hvarifrån utbrytningen skett, en skyldighet, hvarifrån annexförsamlings medlemmar äro fritagna, så vida ej moderförsamlingen lemnat bidrag till annexkyrkan, i hvilket fall tjensten bör återgäldas. Då annex- eller kapellförsamling sådant åstundar, kan domkapitlet tillåta komminister eller kapellpredikant att på eget ansvar, men under ordinarie pastors tillsyn, föra kyrkoböckerna samt utfärda derpå grundade betyg och lysningar till äktenskap.
Pastorat med annexförsamlingar funnos väl i Sverige redan under den katolska tiden, men de blefvo allmänna först efter reformationens införande. För att bereda illa aflönade kyrkoherdar tillräckliga inkomster stadgades nämligen i Vesterås ordinantia (1527) att, der gällen voro svaga, två skulle förenas till ett. Annexkyrkorna kallades den tiden mångenstädes "redkyrkor" (ridkyrkor), emedan, då ingen körväg förenade pastoratets kyrkor, presten måste rida till annexkyrkan, när han skulle förrätta gudstjenst derstädes. (Nordisk familjebok 1800-talsutgåvan) Jojje 16 november 2010 kl. 10.38 (CET)