Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
CIGH's logotyp

La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique (C.I.G.H.) (Internationella Genealogiska och Heraldiska Konfederationen) grundades i Bryssel (Belgien) den 13 november 1971 för att skapa och upprätthålla varaktiga relationer för samarbete mellan föreningar och förbund som arbetar med genealogiska och heraldiska studier, samt för att stödja nationella föreningar och förbund i sina kontakter med myndigheter i sina respektive länder. De arbetar främst med att anordna internationella genealogiska och heraldiska kongresser runt om i världen. Konfederationen präglas av ett traditionellt tänkande, då många släktforskare runt om i världen fortfarande ägnar sig åt studier av adelssläkter. Man har ett 80-tal medlemsföreningar runt om i världen.

I Sverige företräds konfederationen av Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik, Clara Nevéus, Djäknegatan 52, 75425 UPPSALA.


Confédération Internationale de Généalogie
Maison de la Généalogie
Tour Essor 93
14 Rue Scandicci
F-93508 PANTIN Cedex (France)
Hemsida: http://www.cigh.org/
E-post: contact@cigh.org