Äldre indelningsverket

Från Wiki-Rötter
Version från den 7 juni 2016 kl. 08.26 av Jojje (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Three Soldiers and a Dog.jpg

Äldre indelningsverket kallas den organisation för att hålla bepansrade ryttare där kronan beviljade skattefrihet (frälse) till de som finansierade och ställde upp med ryttare och häst.

Redan under senare delen av 1280-talet utfärdades förordningen som gav den som ställde en ryttare med full utrustning till landets försvars förfogande skattebefrielse. Denna förordning var dock svårt att få allmogen att följa eftersom kostnaderna ofta var högre än de skattelättnader som utdelades. Detta förde med sig att allt fler utländska män anställdes för att skydda landet mot fienden; legoknektarna var ett faktum.

Gustaf Vasa försökte under hela sin regeringstid att komma till rätta med försvarets dyra legosoldater. Han ville ha en armé som snabbt gick att mobilisera, samtidigt som kostnaderna för statskassan skulle vara liten.

Dackefejdens småländska och skånska bönders uppror, visade att bondeskarorna kunde utgöra ett hot mot kungen och statsmakten. Detta gjorde att Gustav Vasa startade en rekrytering av unga, ogifta karlar till tjänst i en nationell armé. Tanken väcktes att införa en armé där befäl och soldater genom allmogens försorg skulle avlönas med ett torp samt ett stycke mark.

I Krigsfolksordningen av 1619 stadgades att krigsmakten skulle förses med inhemskt krigsfolk genom att skriva ut var tionde man i landet. Det blev då böndernas egna förtroendemän, sexmännen, som fick stort inflytande över utskrivningarna. Många av de som skrevs ut valde att leja bort sin tjänst.

Eftersom kronan även i fortsättningen var tvungen att få sin skatt, och då jorden även i fortsättningen var tvungen att brukas, togs nästan aldrig jordägande bönder ut till krigstjänst. Detta medförde att den armén i början av 1630-talet fortfarande innehöll ca 90 % utländska legosoldater och endast ca 10 % inhemska soldater.

Under början av 1680-talet omorganiserade Karl XI den svenska krigsmakten, varpå det yngre indelningsverket eller det ständiga knektehållet infördes.