Uppsala län

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Uppland vapen.svg.png
Uppsala läns vapen
Blasonering: I rött fält ett riksäpple av guld.
Uppsala län
Länsbokstav: C
Länskod: 03
Landskap: Uppland och Gästrikland
Residensstad: Uppsala
Vid tiden för Kalmarunionen och senmedeltid fanns inom nuvarande Uppsala läns område under en period Stäkes län, som omfattade de tre häradena Bro och Håbo väster och Närdinghundra öster om den gamla farleden Gorveln-Skarven-Sigtunafjärden, från Mälaren till Sigtuna. Uppsala län utgjordes då av de närmast Uppsala stad belägna häradena Ulleråker och Vaksala samt av de norrut därifrån belägna Norunda och Olands, liksom av gamla Tierps och Vendels härad, till vilket sistnämnda Våla härad i Fjärdhundraland hörde ännu vid mitten av 1300-talet. Vidare Östhammars län, som var litet och sannolikt utgjordes av nuvarande Frösåkers härad. Östhammars slott låg norr om staden och omtalas redan på Bo Jonssons tid. Det hörde till drottning Filippas livgeding, uppbrändes av kung Eriks fogde, då roslagsbönderna reste sig 1434, men uppbyggdes sedan åter. Fjärdhundraland ska med undantag av Våla härad ha hört under Västerås län.

Uppsala län omfattar de västra och norra delarna av landskapet Uppland. Länsbokstav är C.

Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.

Historik

Här kan man skriva historik.

År 1971 överfördes nuvarande Knivsta kommun samt delar av nuvarande Östhammars kommun och Uppsala kommun från Stockholms län till Uppsala län. Vid samma tidpunkt överfördes Upplands-Bro kommun till Stockholms län från Uppsala län.

2007 överfördes Heby kommun i Västmanlands län till Uppsala län.

Geografiska platser

Socknar

Almunge, Alsike, Altuna, Alunda, Arnö, Balingsta, Biskopskulla, Björklinge, Bladåker, Boglösa, Bred, Bälinge, Börje, Börstil, Dalby, Danmark, Dannemora, Ekeby, Enköping, Enköpings-Näs, Faringe, Film, Fittja, Forsmark, Fröslunda, Frösthult, Funbo, Gamla Uppsala, Giresta, Gryta, Gräsö, Hacksta, Hagby, Harbo, Harg, Helga Trefaldighet, Hjälsta, Holm, Husby-Långhundra, Husby-Sjutolft, Hållnäs, Häggeby, Härkeberga, Härnevi, Hökhuvud, Jumkil, Järlåsa, Kalmar, Knivsta, Knutby, Kulla, Kungs-Husby, Lagga, Lena, Lillkyrka, Litslena, Långtora, Läby, Löt, Lövsta bruks församling, Morkarla, Nysätra, Ramsta, Rasbo, Rasbokil, Simtuna, Skogs-Tibble, Skokloster, Skuttunge, Skäfthammar, Sparrsätra, Stavby, Svinnegarn, Söderfors, Teda, Tegelsmora, Tensta, Tierp, Tillinge, Tolfta, Torstuna, Torsvi, Tuna, Upplands artilleriregementes församling, Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala-Näs, Vaksala, Vallby, Valö, Vassunda, Veckholm, Vendel, Viksta, Villberga, Vårfrukyrka, Vänge, Västeråker, Västland, Yttergran, Åkerby, Åland, Älvkarleby, Ärentuna, Öregrund, Österbybruk, Österlövsta, Österunda, Östervåla, Östhammar, Östuna, Övergran.

Härader

Håbo härad, Bro härad, Trögds härad, Åsunda härad, Bälinge härad, Lagunda härad, Hagunda härad, Rasbo härad, Ulleråkers härad, Vaksala härad, Norunda härad, Olands härad samt Örbyhus härad.

Digitalt material

  • Här anges digitalt material som finns tillgängligt som t ex publicerade CD/DVD-skivor, databaser, digitaliserade arkiv och liknande. Namnge dem och skapa en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Tryckt litteratur

  • Här anges tryckt litteratur med en intern länk för Wiki-Rötter.

Lokala arkiv

  • Här kan man nämna lokala arkiv med en intern länk för Wiki-Rötter.

Register & avskrifter

  • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter med en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Övrigt

  • Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för detta län..

Externa länkar

Fotnoter