Underbefäl

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Furir vid artilleriet 1923.

Underbefäl kallades de lägsta kategorierna befälspersoner inom den svenska krigsmakten. Underbefälen räknades in i manskapet, till skillnad mot officerare och underofficerare.

Svenska underbefälsgrader genom tiderna

  • Vicekorpral, tidigare lägsta befälsgraden inom armén utom artilleriet och luftvärnet. Graden avskaffades 1972. Återinfördes 2009.
  • Korpral, från 1972 den lägsta befälsgraden i svenska försvarsmakten. Benämningen förekom redan på 1600-talet. Från 1700-talet fram till 1972 fanns den lägre graden vice korpral och tidigare även den högre graden distinktionskorpral.
  • Distinktionskorpral, förr den högsta underbefälsgraden i svenska armén utom vid artilleriet, där den motsvarades av förste konstapel. Graden infördes 1858 och och var länge endast en hedersgrad. Denna underbefälsgraden avskaffades 1914, då den ersattes med graden furir, lika inom arméns alla truppslag.
  • Konstapel, tidigare näst lägsta underbefälsgraden inom artilleriet och luftvärnet, motsvarande korpral vid andra truppslag. Lägsta graden var vice konstapel. Titeln har använts inom artilleriet sedan 1500-talet. Graden ersattes 1972 med korpral
  • Furir, underbefälsgrad. På Gustav Vasas tid svarade fureraren för förläggning och förplägnad vid kompani. Furir var lägsta underofficersgrad vid infanteriet till 1875, då titeln ersattes med fanjunkare. Från 1914 var furir högsta underbefälsgrad vid armén, från 1940 vid marinen och vid flygvapnet från 1926. 1942 tillkom den högre graden överfurir. Graden avskaffades 2009 och ersätts med sergeant.
  • Överfurir, militär tjänstegrad införd 1942 som högsta grad för underbefäl, från 1972 högsta gruppbefälsgrad. Den tilldelades från 1983 dock endast värnpliktigt befäl, och sedan 1991 sker inga utnämningar till graden. Graden avskaffades 2009.
  • Rustmästare, militär tjänstegrad för officer vid artilleriet under 1500-talet, för underofficer vid infanteriet ca 1615 till 1835 samt högsta underbefälsgrad vid armén och flygvapnet 1957-72.
  • Högbåtsman, högsta underbefälsgrad vid flottan från slutet av 1500-talet till 1824. Benämningen återinfördes vid flottan 1925 för långtidstjänstgörande korpral (från 1940 furir). År 1960 infördes även förste högbåtsman. Graderna avskaffades 1972.

Se även

Externa länkar