Tjörns släktforskare

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Föreningens logotype
Gamla foton från Tjörn.

Föreningen Tjörns släktforskare bildades på hösten 1999 och är ansluten såväl till Tjörns hembygdsförening som Sveriges Släktforskarförbund. Föreningen vill främja släkt- och lokalhistorisk forskning, i första hand rörande Tjörn, samt dokumentation med anknytning till detta, samt samla och bevara alla de kunskaper som Tjörnborna och utflyttade med sina anor från Tjörn besitter. Föreningen vill engagera människor att själva finna sina rötter, för att folk skall få lära och veta mer om hur livet var på Tjörn tillbaka i tiden. Målsättningen är även att verka som en knutpunkt för våra gemensamma intresse, träffas och utbyta erfarenheter och dela med sig av nya rön.

Föreningen har tillgång till samlingslokal i Bräcke, och dessutom har kommunen också ett mycket fint bibliotek som hjälper till med både material och lokaler för deras verksamhet. På Bräcke förvaras torpinventeringen över Tjörn, diverse släktutredningar samt övrigt material ur Olaus Olssons arkiv, kopierat med tillstånd av hembygdsföreningen. Biblioteket har köpt in samtliga mikrokort över alla fem socknarna på Tjörn, nämligen Stenkyrka, Valla, Klövedal, Rönnäng och Klädesholmen. Självfallet finns där också läsapparater. Där finns även förutom all upptänklig litteratur om Bohuslän och Tjörn, även kopior av Hjalmar Erikssons arbete om gårdarna i Valla. Föreningen har också en mycket välbesökt hemsida på Internet. Där återfinns antavlor, berättelser, kyrkoböcker m.m.

Aktiviteter

Första och tredje tisdagen varje månad träffas medlemmarna på biblioteket i Skärhamn och anordnar "Öppet hus". Dit är alla välkomna som är intresserade av släktforskning. Det finns alltid minst två representanter från föreningen närvarande för att kunna hjälpa och bistå nybörjare att komma igång. Andra lördagen i månaden har föreningen anbytarträff på Bräcke. Där träffas medlemmarna för att diskutera och byta anor. Man har också tillgång till Hans Larssons alla pärmar. Ett enormt arbete som innehåller ca 75.000 namn på personer på Tjörn.

Vad gäller öppet-hus och anbytarträffar, så kan det ibland anordnas på alternativa platser. Det är även uppehåll under sommarmånaderna.

Extern länk