Swedpop

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

SwedPop är en infrastruktur som samordnar de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. Långa obrutna tidsserier som omfattar hela befolkningen finns tillgängliga från mitten av 1600-talet ända fram till idag. Dessa är en enastående resurs inom många forskningsområden. Bland annat kan data användas för att belysa de långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som omformade Sverige, från ett traditionellt bondesamhälle fram till dagens postindustriella välfärdssamhälle.

I samordningsprojektet ingår: Demografiska databasen (Umeå universitet), Skånes ekonomiska och demografiska databas (Lunds universitet), SweCens-databasen (Riksarkivet, Stockholm), Rotemansarkivet (stadsarkivet i Stockholm), samt Göteborgs Befolkningspanel (avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan, GU). Dessa befolkningsdatabaser omfattar en bredd av geografiska områden i hela Sverige som omfattar både stad och landsbygd samt skilda sociala och ekonomiska strukturer. Människor kan följas i tid och rum, över hela livsloppet och mellan generationer. Samtidigt blir flergenerationsforskning inom många vetenskapsområden möjlig och tvärvetenskaplig forskning stimuleras.

Avsikten med samordningen är att skapa en gemensam databasstruktur som radikalt förbättrar möjligheten till att bedriva jämförande forskning med befolkningsdata, både i Sverige och internationellt.

Externa länkar