Sveriges befolkning 1890

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svebef1890.jpg
Sveriges befolkning 1890
Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund, Riksarkivet
Operativsystem Windows
Utgivningsår 2003
Format CD
Antal skivor 1


För släktforskare är CD-skivan Sveriges befolkning 1890 mycket användbar. De nya sökfunktionerna gör att man mycket lätt kan återfinna barn utan efternamn, genom att använda sig av fakta rörande familjemedlemmarna, såväl föräldrar som syskon.

En amerikan kanske söker rötterna till mormors mor Matilda, född 1880. Det enda han vet är hon brevväxlade med syskonen Märta och Hans. Man får bara en träff i hela Sverige med den namnkombinationen.

I övrigt kan man liksom i förbundets tidigare CD söka både på de flesta ingående fält som för- och efternamn, födelseförsamling eller -land, födelseår, boendeförsamling och -ort eller yrke.

Bakgrund

Ett stort arbete har lagts ner sedan början på 1990-talet av Riksarkivets avdelningar SVAR, och några år senare Arkion, på att administrera registrering av Statistiska Centralbyråns (SCB) avskrifter av husförhörslängder. Man började med 1890 års eftersom det då hade gått över 100 år sedan den kom till, och därför skulle i stort sett samtliga personer som ingår vara avlidna.

I början av 2002 fick Arkion ett erbjudande av Sveriges Släktforskarförbund som innebar att förbundet skulle ta fram en CD med hela Sverige 1890, sökbart på ett sätt som inte var möjligt i den Internetversion som är tillgänglig via Arkions portal. I november 2002 skrevs avtalet under och huvuddelen av materialet levererades för genomgång och tvätt.

Under sommaren 2003 avslutades registreringen med Stockholms stad samt några församlingar som missats vid tidigare registrering.

Arbetet med tvätt och genomgång av datamaterialet samt översättningstabeller för att underlätta sökning via födelseförsamling eller -land har pågått under hela 2003 och kunde fullbordas under augusti.

Eftersom en majoritet av de personer som levde i slutet av 1890 var hemmavarande barn, som i källmaterialet saknar efternamn, har ett stort arbete nedlagts på en ny sökfunktion, där man kan söka dessa barn via kända uppgifter om någon av eller båda föräldrarna, eller andra hemmavarande syskon.

Källa: Carl Szabad, projektledare


Källor

Sveriges Släktforskarförbund