Svenska Migrationscentret

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Migrationscentret-logga.png

Svenska Migrationscentret eller Svenska Migrationscentret - med Sverige Amerika Centret, tidigare kallat Sverige Amerika Centret och dessförinnan Emigrantreistret har sedan 1960 arbetat med att dokumentera den stora utvandringen från Sverige till Nordamerika. Sedan 2011 har man samarbetat med Riksarkivet för att främja svensk migrationsforskning, i en regional arbetsmodell som nu ska vidareutvecklas och permanentas på nationell nivå. Processen med att starta nya lokalkontor inleds i mellersta Sverige hösten 2013, och organisationen planeras vara helt uppbyggd i slutet av 2014.

Historik

Bland Emigrantregistrets allra första uppgifter var att upprätta ett register över alla svenskar, som utvandrat till Amerika. Kungliga bibliotekets samlingar av svenskamerikanska tidningar har genomgåtts, och notiser om emigrationen har excerperats. Institutionens bibliotek omfattar ca 7.000 volymer och bevakar dessutom fortlöpande antikvariat och bokauktioner.

Den för ett antal år sedan genomförda datoriseringen av passagerarlistorna från de svenska utvandrarhamnarna, som utgivits på en CD (Emigranten Populär), har bland berörda väckt stor uppmärksamhet i såväl Sverige som Nordamerika. Detta projekt är ett samarbete mellan Emigrantregistret, Svenska Emigrantinstitutet i Växjö och Göteborgsemigranten.

Sommaren 2013 tog man beslutet att bredda verksamheten och inrikta sig både på emigration och immigration, varvid man bytte namn till Svenska Migrationscentret.

Externa länkar