Öppna huvudmenyn

Wiki-Rötter β

Svenska Emigrantinstitutet

Version från den 5 mars 2016 kl. 20.51 av Qzxw (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Utvandrarnas Hus i Växjö med Svenska Emigrantinstitutet.

Svenska Emigrantinstitutet grundades 1965 på initiativ av landshövding Gunnar Helén, och är lokaliserat till Utvandrarnas Hus i Växjö. Emigrantinstitutets syfte är att främja emigrationsforskningen och stärka kontakterna med svenska utvandrare och deras ättlingar. Verksamheten inriktas inte enbart på den omfattande Amerikautvandringen utan även emigrationen till Australien, Sydamerika, Danmark, Tyskland och andra länder. Ett samarbete med Universitetet i Växjö har upprättats och sedan 1995 forskas det nu även kring nutida invandring.

Svenska Emigrantinsititutet är en nationell institution som vilar på hörnstenarna arkiv, bibliotek, forskning och utställningsverksamhet.

Basutställningen Drömmen om Amerika skildrar Amerikautvandringen 1840-1930. Besökarna får med hjälp av skalmodeller, fotografier, statistik, ljudstationer, datorer, originalföremål och konstverk grundläggande kunskap om utvandringens bakgrund, överfarten till Amerika, bosättningen och förhållanden i det nya landet. Dessutom kan besökarna gå in på Snusgatan och uppleva livet i Svensk-Amerika.

På grund av den stora påverkan som invandringen till Sverige haft under senare decennier har uppdraget för institutet vidgats till att även dokumentera invandrarnas erfarenhet av att lämna sina hemländer för Sverige. Att byta land och lära känna ett nytt är universella erfarenheter.

Emigrantinstitutets förste chef under åren 1966-2002 var Ulf Beijbom. Han efterträddes av Per Nordahl.[1].

Innehåll

Nedläggning

Svenska Emigrantinstitutets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 november 2013 att stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet kommer att avvecklas. Hela verksamheten i egen regi kommer därmed att upphöra eller övergå till någon av institutets samarbetsorganisationer.

Se även

Källor

Externa länkar