Svenska Antavlor (skriftserie)

Från Wiki-Rötter
(Omdirigerad från Svenska Antavlor)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska Antavlor band IV häfte 6
Svenska antavlor
Författare Håkan Skogsjö & al. (se texten)
Originaltitel Svenska antavlor
Originalspråk Svenska
Ämne Genealogi
Förlag Genealogisk Ungdom /
Sveriges Släktforskarförbund
Utgivningsår 1987 - 2004
Sidor 2813 sidor i fem band om vardera tio häften och register
ISBN/ISSN ISSN 0349-1714

Skriftserien Svenska Antavlor utgavs från 1987 till 2004 av Sveriges Släktforskarförbund och utkom med två häften per år. Åren 1980-86 utgavs den av föreningen Genealogisk Ungdom i Göteborg. I Svenska Antavlor publicerades antavlor i listform.

Om Svenska antavlor

Sedan starten 1980 publicerades 313 antavlor, och uppskattningsvis omnämns i runda tal 50.000 personer, varav flertalet levde på 1600- och 1700-talen. I prenumerationen på Släkthistoriskt Forum (fram till 2002 stödjande medlemskapet) ingick även Svenska Antavlor med två nummer per år.

Fakta om första bandet

Utgavs 1980-1984 (registret 1985) av föreningen Genealogisk Ungdom i Göteborg. 528 sidor, 10 häften plus register. Färg: röd. Redaktörer: Håkan Skogsjö (häfte 1-4), Håkan Skogsjö och Bo Lindwall (häfte 5), Bo Lindwall (häfte 6-10). Person- och sockenregister upprättade av Mari-Anne Olsson. Bandet innehåller 74 antavlor och i runda tal omnämns 10.000 personer – flertalet levde på 1600- och 1700-talen – och 900 olika socknar.

Ur innehållet: Uppfinnaren John Ericssons härstamning (Värmland), centerledaren och statsrådet Gunnar Hedlunds antavla (Ångermanland och Södermanland), författarinnan Astrid Lindgrens anor (Småland), regissören Ingmar Bergmans anor (spridda över Sverige med viss koncentration till mellersta Norrland), konstnären Carl Wilhelmssons antavla (Bohuslän), statsminister Thorbjörn Fälldins antavla (Ångermanland), författaren Thomas Thorilds antavla (Bohuslän) och konstnären Marcus Larssons antavla (Östergötland).

Fakta om andra bandet

Utgavs 1985-1989 (registret 1990) av föreningen Genealogisk Ungdom i Göteborg (1985-1986) och Sveriges släktforskarförbund (från 1987). 602 sidor, 10 häften plus register. Färg: brungul. Redaktörer: Bo Lindwall (häfte 1-2), Håkan Skogsjö (häfte 3-4), Håkan Skogsjö och Bo Lindwall (häfte 5), Bo Lindwall (häfte 6), Ulf Berggren (häfte 7-10). Person- och sockenregister upprättade av Mari-Anne Olsson. Bandet innehåller 63 antavlor och i runda tal omnämns 10.000 personer och 850 olika socknar.

Ur innehållet: Uppfinnaren Gustaf Daléns härstamning (Västergötland), skådespelaren Lars Hanssons antavla (Bohuslän), statsminister Olof Palmes anor (stor spridning, Skåne, Finland och Baltikum förekommer mycket), botanisten Carl von Linnés antavla (Småland), artisten Björn Skifs antavla (Dalarna) och konung Gustav I:s anor i 13 led, sammanställda av fil. dr Hans Gillingstam.

Här kan du läsa ett par andra antavlor som är publicerade i andra bandet.

Anor från Bokenäset och Dalsland av Björn Edman

Mina anor från Mälardalen av Maria Södergård

Fakta om tredje bandet

Utgavs 1990-1994 (registret, jämte rättelser och tillägg till band 3, 1996) av Sveriges släktforskarförbund. 557 sidor, 10 häften plus register jämte rättelser till band 3. Färg: grön. Redaktörer: Elisabeth Thorsell och Jan Appelquist (häfte 1-4), Ulf Berggren (häfte 5), Elisabeth Thorsell och Håkan Skogsjö (häfte 6) Bengt Hjord (häfte 7-8), Torsten Berglund (häfte 9-10 plus rättelser och tillägg till band 3). Person- och sockenregister upprättade av Mari-Anne Olsson och Elisabeth Thorsell. Bandet innehåller 65 antavlor och i runda tal omnämns 10.000 personer och 900 olika socknar och städer.

Ur innehållet: Litteraturvetaren Martin Lamms antavla (Sverige, Tyskland, Danmark), statsminister Hjalmar Brantings antavla (stor spridning Sverige, Finland) och författarinnan Kerstin Heds anor (Dalarna).

Här kan du ta del av sockenregistret till band III

Fakta om fjärde bandet

Utgavs 1995-1999 (registret till band 4, 2002) av Sveriges släktforskarförbund. 578 sidor, 10 häften plus register. Färg: blå. Redaktör: Torsten Berglund. Bandet innehåller 54 antavlor bestående av 9.549 personer i 1.043 olika socknar och städer.

Ur innehållet: Skådespelaren Jan Malmsjös anor (Skåne), operasångaren Jussi Björlings antavla (Dalarna, Hälsingland, Värmland), författaren Carl Fredrik Lindahls (Lazarus) fädernehärstamning (Södermanland, Dalarna), biskop Christina Odenbergs anor (stor spridning, bl.a. Skåne, Östergötland, Baltikum) och ärkebiskop Johan Olof Wallins antavla (Dalarna, Gästrikland, Dalsland).

Se Johan Olof Wallins antavla

Fakta om femte bandet

Utgavs 2000-2004 (registret till band 5, 2005) av Sveriges släktforskarförbund. 548 sidor, 10 häften plus register. Färg: grå. Redaktörer: Henrik Mosén (häfte 1-7), Kent Andersson (häfte 8), Carl Szabad (häfte 9-10). Person- och sockenregister är upprättade av Kent Andersson och Sara Sundin samt redigerat av Carl Szabad. Bandet innehåller 57 antavlor bestående av 9.842 personer i 830 olika socknar och städer.

Ur innehållet: Skådespelaren Fridolf Rhudins anor (Värmland), pionjärflygaren Elsa Anderssons antavla (Skåne) och fotbollsspelaren Tomas Brolins farmors anor.

Nedläggning

I och med femte bandets fullbordan upphörde skriftserien enligt beslut av Sveriges Släktforskarförbunds styrelse 2003. Anledningen till beslutet var att det var svårt att få in nya antavlor beroende på att de flesta som publicerade sådana nu kunde göra det på Internet och nå ut till fler, och samtidigt kunna behålla möjligheten att uppdatera antavlorna fortlöpande.

Digital publicering av det samlade verket

Sveriges Släktforskarförbund har digitalfotograferat och publicerat det kompletta verket och lagt ut det på Rötters Vänner-biblioteket på Internet. Det är dock bara åtkomligt för medlemmar i Rötters Vänner ännu så länge, men kan komma att släppas fritt i Rötter efter det att besöksstatistiken på den nuvarande platsen är alltför lågt.