Stift

Från Wiki-Rötter
Version från den 3 juni 2016 kl. 11.54 av Jojje (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Stift, biskopsdöme, är en administrativ och geografisk indelning inom kyrkoprovinser i vissa kristna samfund. Det geografiska stiftet leds av en biskop, men i romersk-katolska kyrkan kan ett stift även vara ett kloster som leds av ett kapitel av munkar och en abbot.

Flera stift tillsammans leds av en ärkebiskop (och kallas inom den romersk-katolska kyrkan för kyrkoprovins), vars eget stift kallas ärkestift. Stiften är i sin tur indelade kontrakt, pastorat och församlingar, som är den minsta enheten i alla kristna kyrkors organisation. En sådan indelning gäller i synnerhet inom romersk-katolska kyrkan och inom de nationella evangelisk-lutherska kyrkor som övertog dess roll efter reformationen. Stiftens organisation kan variera mellan olika kristna samfund och olika länder.

Stift i Sverige[1]

Stiftens ledning i Svenska kyrkan

Stiften styrdes av en biskop (i ärkestiftet en ärkebiskop) tillsammans med domkapitlet vilket var benämningen på stiftets centrala juridiska och administrativa organ. Biskoparna samarbetade i kyrkans centrala ledning där ärkebiskopen i Uppsala gick under beteckningen "primus inter pares", den främste bland likar. I de nya stift som upprättades efter reformationen och som inledningsvis kallades superintendentia tillsattes en superintendent.

Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.


Svenska kyrkans stift genom historien

Stift Bildat Domkyrka
Borgå stift vapen.jpg Borgå stift 1723[2]
Eskilstuna stift 1100-tal, tidigt[3]
Göteborg stift vapen.jpg Göteborgs stift 1620 Göteborgs domkyrka
Härnösand stift vapen.jpg Härnösands stift 1647 Härnösands domkyrka
Kalmar stift 1603[4]
Karlstad stift vapen.jpg Karlstads stift 1647[5] Karlstads domkyrka
Linköping stift vapen.jpg Linköpings stift 1100-tal, tidigt Linköpings domkyrka
Luleå stift vapen.jpg Luleå stift 1904 Luleå domkyrka
Lund stift vapen.jpg Lunds stift 1060, 1103[6] Lunds domkyrka
Mariestads stift 1580[7]
Ingermanlands vapen under den svenska tiden, Nordisk familjebok.png Narva och Ingermanlands stift 1641-1704 Narva domkyrka
Sigtuna stift 1100-tal, tidigt[8]
Skara stift vapen.jpg Skara stift 1070-tal Skara domkyrka
Stockholm stift vapen.jpg Stockholms stift 1942 Storkyrkan
Strängnäs stift vapen.jpg Strängnäs stift 1100-tal, tidigt Strängnäs domkyrka
Uppsala stift vapen.jpg Uppsala ärkestift 1130-talet, 1164[9] Uppsala domkyrka
Viborgs stift 1554[10]
Visby stift vapen.jpg Visby stift 1645 Visby Sankta Maria domkyrka
Västerås stift vapen.jpg Västerås stift 1100-tal, tidigt Västerås domkyrka
Växjö stift vapen.jpg Växjö stift 1170-tal Växjö domkyrka
Åbo stift vapen.jpg Åbo stift 1100-tal, sent[11] Åbo domkyrka

Övriga stift[12] i Sverige

Stift Bildat Domkyrka
Stockholms katolska stift vapen.svg.png Stockholms katolska stift 1953[13] Sankt Eriks katolska domkyrka (Stockholm)
Syrisk-ortodoxa kyrkan.png Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien 1986 S:t Jacobs av Nsibin
syrisk-ortodoxa katedral (Södertälje)
Patriarkaliska ställföreträdarskapet
för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
1996 S:t Afrem-katedralen (Södertälje)
Serbisk-ortodoxa kyrkans flagga.png Serbisk-ortodoxa kyrkans stift
i Skandinavien och Storbritannien
Serbisk-ortodoxa kyrkan i Stockholm (Enskede)
Koptiska kyrkans kors.png Koptisk-ortodoxa kyrkan i Sverige 2009 Sankt Minakyrkan (Södertälje)

Externa länkar

Fotnoter

 1. Här bör inkluderas även andra kyrkliga stift än Svenska kyrkans.
 2. I och med att biskopssätet i Viborgs stift år 1723 flyttats till Borgå.
 3. 1164 slogs Eskilstuna stift ihop med Strängnäs stift.
 4. 1915 uppgick Kalmar stift i Växjö Stift.
 5. Mariestads stift bildades 1583 men flyttades till Karlstad 1647.
 6. Lund blir Nordens ärkestift och primas för kyrkoprovinsen Norden (inklusive Sverige), fram till reformationen i Sverige.
 7. 1646 uppgick Mariestads stift i Karlstads stift.
 8. På 1130-talet flyttas Sigtuna stift till Gamla Uppsala.
 9. Uppsala blir Sveriges ärkestift.
 10. 1723 uppgick Viborgs stift i Borgå stift.
 11. I och med slutet på det finska kriget 1809 upphör Åbo Stift att tillhöra den Svenska kyrkan.
 12. (eller motsvarande organisation ledd av en biskop)
 13. I och med att Sverige precis hade infört religionsfrihetslagen (1951) som lämnade den enskilde fritt om han vill tillhöra någon kyrka eller inte.